Kako roboti spreminjajo fizično delo

2022/04/11
Seganje čez glavo, dviganje težkih predmetov, celodnevno izvajanje istih gibov: številne dejavnosti v logistiki ali proizvodnji bremenijo telo in na daljši rok škodijo zdravju. Kako lepo bi bilo, če bi lahko te dejavnosti predali nekomu drugemu.

V vedno več podjetjih postaja ta želja resničnost. Tukaj stroji delujejo tam, kjer za človeka ni zdravo.
Tukaj boste izvedeli več o tem, kako bodo danes in v prihodnosti roboti spremenili fizično delo.

Oblike sodelovanja med človekom in strojem

Od sobivanja do sodelovanja
Kako roboti spreminjajo fizično delo wt$

1. Sobivanje

Človek in robot delata neodvisno drug od drugega v sosednjih delovnih območjih, ne da bi ju iz varnostnih razlogov ločevala ograja.

Kako roboti spreminjajo fizično delo wt$

2. Sodelovanje

Človek in robot opravljata različne naloge določenega postopka v istem delovnem prostoru, brez neposredne interakcije. Npr. sodelavec obdeluje komponento in jo odloži, ko je dokončana. Robot to komponento vzame in jo transportira naprej.

Kako roboti spreminjajo fizično delo wt$

3. Skupno delo

Človek in robot se ne nahajata le v istem prostoru, ampak delata „drug ob drugem“. Npr. na montažni postaji izvajata različne naloge na eni komponenti. Kamere in senzorji preprečujejo, da bi pri tem prišlo do nesreč.

Koboti – skupno delo je lažje

Kako roboti spreminjajo fizično delo wt$

Robote, pri katerih človek in stroj delujeta skupaj, imenujemo „koboti“, kar je zloženka iz angleških izrazov „Collaboration“ (sodelovanje) in „Robot“.
Poleg tega obstajajo seveda številni primeri, v katerih fiksno nameščeni roboti samostojno delajo v zaprtem delovnem območju in so od sodelavcev ločeni z ogrado. Vendar pa lahko v tem primeru govorimo le o omejenem „sodelovanju“.

Trend se giblje proti sodelovanju in skupnemu delu. Kajti, medtem ko imajo fiksno nameščeni industrijski roboti omejen potencial, odpirajo sodobni stroji celo vrsto možnosti.

Tako bodo v prihodnosti mobilni roboti verjetno prisotni povsod in bodo predmete samostojno prenašali iz točke A na točko B. Stroji bodo prevzeli vzdrževalna dela in koordinirali proizvodne postopke. V pametni tovarni prihodnosti, izdelki in sistemi med seboj komunicirajo tako, da človeku praktično ni več treba posredovati.

Kako lahko roboti razbremenijo človeško delo

Prednosti za podjetja in sodelavce

Tam, kjer so zahtevna fizična dela, ponavljajoča opravila ali nezdravo gibanje del vsakdana, prinašajo roboti več prednosti:
Kako roboti spreminjajo fizično delo con

Preprečujejo poškodbe in obolenja. Časi odsotnosti se skrajšajo in delavci tudi v starosti ostanejo zmožni za delo.

Kako roboti spreminjajo fizično delo con

Preprečujejo nesreče, tako da izvajajo nevarna dela.

Kako roboti spreminjajo fizično delo con

Pospešujejo postopke in znižujejo število napak. Konec koncev ljudje niso pozorni, ko ves dan izvajajo isto opravilo.

Kako roboti spreminjajo fizično delo con

Sodelavce razbremenijo monotonih nalog, ki niso v nikakršno veselje.

Nasvet: včasih nimate na voljo robota, ki bi prevzel opravilo. V teh trenutkih je najbolje, da preberete naše nasvete za pravilno dviganje, nošenje in vlečenje. Na ta način preprečite obremenitve tudi brez stroja.

Razdelitev dela med ljudmi in stroji v prihodnosti

Strokovnjaki so mnenja: pomen robotov in avtomatizacije se bo v naslednjih letih povečal. Omrežni stroji bodo vse bolj sposobni samostojno izvajati delo in se bodo lahko zahvaljujoč umetni inteligenci odzivali na nepričakovane situacije. Poleg tega bodo pogosteje kot danes tesno sodelovali z ljudmi, brez zaščitne ograde.

Fizično naporne dejavnosti v industriji bi se lahko na ta način temeljno spremenile. Medtem, ko bodo roboti transportirali tovor in montirali komponente, se bodo lahko ljudje bolj osredotočali na mentalno zahtevne in raznolike dejavnosti. Istočasno se bo zmanjševalo število delavcev s težavami s hrbtom ipd., opravila pa bodo bolj zdrava in privlačnejša.

Pogoj za izkoriščanje teh prednosti je ta, da delavci ohranijo nadzor. Kajti, čeprav obstajajo nesoglasja glede tega, katere učinke naj bi imel razvoj vedno boljših robotov na trg delovne sile, je nekaj zelo verjetno: v prihodnosti bo v industriji manj opravil, ki bodo sestavljene predvsem iz vedno ponavljajočih gibov in opravil. Zato pa bo potrebnih več delavcev, ki krmilijo in nadzorujejo stroje. Nadaljnje izobraževanje se splača, podobno kot sodobno opremljanje delovnega mesta.

Kako roboti spreminjajo fizično delo wt$

Nadaljnje teme glede poslovanja najdete v našem informacijskem portalu.

Slika kontakta

Stopite v stik z nami!

Za dodatne informacije smo vam vedno z veseljem na voljo.