080 1037  

Zapore in oznake za varnost pri delu
S pomočjo premišljenih zapor in oznak lahko delodajalec bistveno pripomore, da je njegovo podjetje varno za zaposlene. Osnovni predpisi za varnost pri delu v podjetjih so zapisani v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ter v različnih pravilnikih. Delodajalec je zato obvezan, da namesti zapore in oznake, ki bodo vse zaposlene zaščitile pred nevarnostmi. S posebnimi opozorilnimi in zapornimi trakovi lahko povsem preprosto zaprete območja, ki morajo biti samo začasno nedostopna. V kategoriji zapore so na voljo različni pripomočki, s katerimi lahko za stalno zavarujete določene poti ali območja. Za oznako posameznih poti lahko uporabite tudi označevalno barvo, ki jo z ustrezno napravo nanesete na tla ali druge površine. Da bo varnost pri delu zagotovljena, je idealno izdelati varnostni načrt za celo podjetje. Z zaporami in oznakami lahko veliko tveganj na delovnem mestu zmanjšate na minimum. Za varnost zaposlenih pa ni treba poskrbeti samo na poteh in posebnih območjih.

Profesionalne zapore in označevanje
V podjetju pogosto niso samo poti tiste, ki jih je treba ustrezno označiti. Obstajajo tudi druga mesta, kjer je treba zaposlene na nekaj opozoriti ali jih zaščititi pred nevarnostjo oziroma kjer je treba poskrbeti za ustrezno razvrščanje materiala. V tovarnah je na različnih mestih pogosto potrebna zaščita pred trki, ki regale ali stroje zaščiti pred trkom viličarja. Povozne opozorilne ovire na dovozih in izvozih pa zavarujejo pešce pred dostavnimi vozili. Zapornice preprečujejo nepooblaščenim vozilom, da bi zapeljala na območje tovarne ali v garažo. V pisarnah pa so seveda potrebne tudi različne tablice, ki označujejo sobe. Nadaljnje oznake in nalepke pomagajo pri označevanju različnih delovnih materialov. Ponudbo dopolnjujejo še kabelski mostiči. So koristni pripomočki za vsako pisarno, saj lahko vanje varno pospravite vse kable elektronskih naprav. Zapore in oznake so torej pomembni dodatki, ki jih je pametno priskrbeti pri izkušenih strokovnih trgovcih, kakršno je podjetje KAISER+KRAFT.

Pregrajevanje in označevanje

Označite, zaščitite ali zaprite nevarna območja, prometne poti in delovna območja. Tako boste zagotovili varnost na celotnem območju obrata.
Naše kategorije izdelkov
Barvne oznake
Preprosto vzemite označevalno barvo in označevalni voziček in gremo: en krog ...
Kabelski mostiči
Najdemo jih na gradbiščih, koncertnih prizoriščih in industrijskih zemljiščih: ...
Odbojne zaščite
Očitno izboljšana varnost pri delu: zahvaljujoč zaščiti pred naletom in zaščiti ...
Opozorilni, označevalni trakovi
Rdeče-bela. Črno-rumena. Ne govorimo o krompirčku ali nogometnih klubih, ampak o ...
Oznake
S profesionalnimi oznakami in nalepkami lahko izdelate potrebne označbe oziroma ...
Povozne opozorilne ovire
Zaradi povoznih opozorilnih ovir večja varnost na vseh poteh: povozne opozorilne ...
Stebrički, zaporni stebriči
Stebriči opozarjajo, stebriči zavarujejo, stebriči so prilagodljivi. Naši ...
Zapore
S pregradami bo varnost opazno izboljšana. Zaradi intenzivnih signalnih barv ...
Zapornice, cestne zapore
Zapornice zagotavljajo boljšo preglednost znotraj podjetja ali na javnih ...
Primerjava izdelkov