O nas

Varstvo okolja in odstranjevanje odpadkov

Evropska uredba o kemikalijah REACH

Ko je Evropska agencija za kemikalije (ECHA) objavila prvi seznam kandidatov, smo takoj obsežno izprašali svojo celotno dobavno verigo. Tako so nam naši preddobavitelji potrdili, da naši izdelki ne vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko vsebnost (SVHC). Na dopolnitve seznama kandidatov smo se ustrezno odzvali, intenzivno bomo spremljali pa tudi bodoče razvoje.

Glede na današnje stanje noben od izdelkov ne vsebuje SVHC snov DEHP (mehčalo) :

Snovi DEHP so lahko v nekaterih izdelkih proizvajalca Kärcher, ki jih prodajamo. Pri pravilni uporabi te snovi ne povzročajo nevarnosti za zdravje in okolje. Uporaba teh snovi ustreza veljavnim zakonskim predpisom. Imenovani proizvajalec pa si že prizadeva nadomestiti te snovi, kolikor je tehnično mogoče, da bi prehitel morebitne bodoče prepovedi.

Bodite prepričani, da si bomo še naprej čim bolj prizadevali, da vam bomo tudi v prihodnje lahko ponujali neomejeno varnost izdelkov z upoštevanjem vseh določil o varovanju okolja.

Za ostala morebitna vprašanja smo vam kadar koli z veseljem na voljo.

Izpolnjujemo Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ureja preprečevanje, zmanjševanje in odstranjevanje naraščajoče količine odpadnih delov iz zavrženih električnih in elektronskih aparatov.

WEEE obvezuje vse, ki dajejo takšno blago v promet, da elektronske aparate ob koncu uporabe ponovno prevzamejo in ustrezno deponirajo.

Zaradi tega smo opravili potrebno registracijo in se pridružili licenčnemu sistemu za odstranjevanje.

Na ta način v polnem obsegu izpolnjujemo zakonske predpise Evropske direktive o odpadni električni in elektronski opremi WEEE.