Mreže za zaščito tovora

Mreže za zaščito tovora poskrbijo za varen transport blaga. Tukaj najdete vse, kar potrebujete za zaščito tako velikih palet kot tudi posameznih majhnih delov!

Mreža za zaščito tovora: brez nehotenih premikovŠtevilke govorijo same zase: če bi bil vsak tovor zaščiten pred premiki z zaščitno ali privezovalno mrežo, bi svetovno gospodarstvo preprečilo letne milijardne izgube. Začnite pri bilanci svojega podjetja in zmanjšajte obseg škode z uporabo preproste mreže za zaščito tovora.Za kaj se uporablja zaščitna mreža?Odvisno od velikosti zank in mreže je mreža za zaščito tovora primerna praktično za vsakršno kosovno blago in palete, ki se transportirajo po kopnem, vodi ali zraku. Zaradi visoke prilagodljivosti in pretržne trdnosti se mreža povsem prilagodi tovoru. Transportne mreže se uporabljajo tudi kot navpične predelne stene, ki tovor ločijo od prostora za voznika ali drugih področij.Na izbiro mreže vplivajo velikost, teža in oblika tovora – pa tudi vrsta prevoznega sredstva. V kmetijstvu je zelo pogosta mreža za tovorne prikolice, transportna mreža pa je najbolj vsestranska v splošni uporabi.Pazite samo na to, da morate pri večji teži tovora in izdelkih z ostrimi robovi izbrati bolj trpežen material. Ne pozabite naročiti tudi ustreznih pripomočkov za pritrjevanje.Kateri standardi in predpisi veljajo za mreže za zaščito tovora?Zakon o pravilih cestnega prometa v 11. členu predpisuje obvezno zaščito tovora pri transportu z različnimi transportnimi sredstvi. Ta zaščita je natančneje opisana v Pravilniku o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu. Transportno ali privezovalno mrežo zato vedno pritrdite tako, da tovor tudi pri nenadnem zaviranju ali drugih nenadnih premikih ne bo mogel zdrsniti, se prevrniti, kotaliti, pasti s transportnega sredstva ali ustvarjati hrupa, ki bi ga bilo mogoče preprečiti.Voznik vozila mora pred začetkom vožnje vedno preveriti, ali transportna mreža v vsakem primeru lahko izpolni te naloge. Standarda ISO 27955 in 27956 predpisujeta, kakšne naj bodo točke pritrjevanja pri zaščiti tovora in kakšni so ustrezni izdelki za to. Vsekakor pa upoštevajte veljavni Pravilnik.Dodatna vprašanja o naših izdelkih za zaščito tovora nam lahko zastavite tudi osebno.