080 1037        office@kaiserkraft.si; 

Filtriranje izbora
(omogočena je večkratna izbira)

Neto cena

Neto cena omejiti

-
Lastnost
Material
Vrsta table
 

Znaki za nevarno blago

Pri nevarnem blagu so za skladiščenje in transport potrebni znaki za označevanje nevarnega blaga. Tukaj najdete vse table za svoje posode, omare in transportna sredstva.
Najdenih je bilo toliko izdelkov: 9
| | |
Znak za nevarne snovi
eksplozivna bomba, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
vnetljivo, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
plinska jeklenka, DE 10 kosov
Neto
39,90
Znak za nevarne snovi
jedkost, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
strupeno, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
klicaj, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
nevarnost za zdravje, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
okolje, DE 10 kosov
Neto
32,90
Znak za nevarne snovi
oksidativno, DE 10 kosov
Neto
32,90
Svetovanje pri nakupu za kategorijo Znaki za nevarno blago
Najdenih je bilo toliko izdelkov: 9

Znaki za nevarno blago: po novem zelo jasniŠe pred nekaj leti je pri označevanju nevarnega blaga vladala zmešnjava. Obstajali so nacionalne posebnosti in različni varnostni znaki za transport in delo z nevarnimi snovmi. Tega je z novimi znaki za nevarno blago konec. Zdaj je opozorilo univerzalno razumljivo, ravnanje in način dela sta jasna, varnost v obratu pa izboljšana.Katere smernice veljajo za znake za nevarno blago?Z globalno usklajenim sistemom (GHS) za razvrščanje in označevanje kemikalij je bil uveden po vsem svetu veljaven nabor znakov za transport, skladiščenje nevarnih snovi in delo z nevarnimi snovmi.Ta sistem je močno olajšal razvrstitev nevarnega blaga in poenostavil razvrščanje, zaradi česar je tudi označevanje jasnejše. Tako na primer na varnostni in transportni posodi ni več nasprotujočih si ali nepotrebnih oznak za nevarno blago, kot se je včasih pogosto dogajalo.Načeloma so pogoji za varno označevanje v podjetju ostali enaki. Zato morate na primer upoštevati tehnična pravila za delovna mesta ASR A1.3 „Oznake za varnost in zdravje pri delu'' in informacije DGUV 211-041 „Oznake za varnost in zdravje pri delu''.Poleg tega vam svetujemo, da pokukate v naše nasvete za zahtevane razdalje opozorilnih znakov. V njih je navedeno, katere velikosti in položaje je treba upoštevati za varnostne znake in table.Kateri znaki za nevarno blago obstajajo in kateri so novi?Delitev obsega skupaj 28 razredov nevarnosti, od katerih se jih 16 nanaša na fizikalno-kemične, dva na okoljske in deset na zdravstvene vidike. Tem razredom je skupaj dodeljenih devet različnih simbolov. Novi znaki za nevarno blago pri tem dopolnjujejo že znane piktograme o nevarnosti za okolje in akutni strupenosti ter o nevarnosti eksplozije in požara:  • Klicaj (GHS07) se nanaša na snovi, ki povzročajo draženje in so zdravju škodljive

  • Simbol plinske jeklenke (GHS04) se uporablja za pline pod tlakom

  • Nevarnost za zdravje (GHS08) predstavlja več škodljivih in za zdravje nevarnih učinkov


Zakaj so znaki za nevarno blago tako pomembni?Omare za nevarne snovi, posode in druga transportna sredstva ter sredstva za shranjevanje, potrebna pri določenih snoveh, niso zaman opremljeni s številnimi opozorili, saj ima lahko nespametno ravnanje zelo hude posledice.Zaradi svojih barv in univerzalne razumljivosti znaki ne samo usmerjajo zaposlene k upoštevanju določenih previdnostnih ukrepov, ampak so v nujnih primerih tudi zavarovalno-pravna zaščita. Če je snov jasno razvrščena glede na nevarnost, lahko poleg tega ob nezgodi nemudoma sprejmete ustrezne ukrepe.Poleg pomembnih tabel pri nas seveda najdete tudi vse dodatne izdelke za varno delo s sodi, ravnanje z nevarnim blagom in varnost pri delu. Brez skrbi se lahko obrnete na nas.

ŽELITE PRIKAZ, PRIMEREN ZA MOBILNE NAPRAVE?

Spletna trgovina KAISER+KRAFT je zdaj na voljo tudi v mobilni različici, ki se bo neprestano razvijala.
Test mobilnega prikaza
Primerjava izdelkov