Ukrepanje ob razlitju

Tu kapljica, tam luža – koga to sploh moti?! Ko gre za nevarne tekočine, preprosto vse! Brezhiben sistem za ukrepanje ob puščanju zagotavlja rešitev. Vse, kar potrebujete za varno ukrepanje ob puščanju v podjetjih in industriji, lahko hitro in preprosto naročite v naši spletni trgovini.
Svetovanje pri nakupu za kategorijo Ukrepanje ob razlitju

Ukrepanje ob puščanju: ko gre za več kot samo madežeKjer koli se dela, gre lahko kaj narobe. Pri delu v industriji pa gre lahko kaj nevarno narobe. Ko uhajajo nevarne tekočine, zakonodaja ne sklepa kompromisov glede ukrepov ob puščanju, zato tega ne bi smeli niti vi. Z ustrezno opremo proti razlitemu olju, vodi škodljivim tekočinam ali gorljivim snovem zmanjšate nevarnosti za okolje, zaposlene in podjetje.
Kaj pomeni puščanje?Pri puščanju gre za netesna mesta, skozi katera lahko tekočine, plini ali trdne snovi uidejo iz svoje posode ali sistema. V industrijskem okolju s tem ni mišljena voda ali druge neškodljive snovi, temveč se puščanje nanaša na snovi, ki predstavljajo nevarnost. Takoj jih je treba zamejiti in absorbirati z ustreznimi pripomočki za obvladovanje razlitja, da ne morejo na primer pronicati v tla, se vžgati ali da bi jih kdo vdihnil.
Kaj spada k ukrepom ob puščanju?Ukrepi ob puščanju so pravzaprav eno od področij dela z nevarnimi snovmi ter obsegajo vse ukrepe in izdelke, ki preprečijo ali obvladajo posledice uhajanja nevarnih snovi.Najpogostejše razlite snovi so tekoče nevarne snovi, kot so bencin, olja, topila ali druge kemične raztopine. Do razlivanja lahko pride na primer med pretakanjem ali točenjem v sode ali rezervoarje ali zaradi dotrajanosti materiala. Pri takšnih delih in delovni opremi je zato vedno treba imeti pripravljene izdelke za obvladovanje puščanja. To so na primer:


Kateri predpisi veljajo za ukrepanje ob puščanju?Pravilno delo z nevarnimi snovmi in ukrepanje v nujnih primerih sta urejena na več načinov. Vsebina vseh teh predpisov pa je podobna:  • Usposabljanje vseh zaposlenih za delo z nevarnimi snovmi in obvladovanje razlitja

  • Redna ocena tveganja, vključno s pregledom in posodobitvijo vseh zaščitnih ukrepov, načrtov za ukrepanje v sili in obratovalnih navodil

  • Preprečevanje razlitja pri vsakem delu z nevarnimi snovmi, tudi če premikate le majhne količine

  • Pravilno skladiščenje vseh snovi v sistemih za shranjevanje nevarnih snovi


Podrobnosti teh predpisov ne smemo podcenjevati, zato smo pripravili dodatne informacije. Oglejte si na primer naš prispevek: vpojne krpe – pogosta vprašanja in odgovori, informacije o skladiščenju vodi škodljivih tekočin ali nasvete o pravilnem in varnem točenju z ročnimi črpalkami. Z veseljem vam bomo osebno razložili vse drugo o ponudbi za obvladovanje razlitja. Preprosto stopite v stik z nami.