Nazaj

Prodajni pogojiKliknite tukaj, če želite prenesti dokument PDF.
1. Tako nakupujete pri nas

Prodajamo izključno le pod našimi prodajnimi pogoji. Z vašim naročilom potrdite, da se z njimi strinjate. Drugačni pogoji veljajo le, če vam jih mi pisno potrdimo.

2. Sklenitev pogodbe

Naša ponudba je namenjena uporabnikom v industriji, trgovini, obrti in drugih samostojnih dejavnostih. Ni namenjena podjetjem, ki vršijo nadaljnjo prodajo in katerih stranke so uporabniki. Naše ponudbe so neobvezujoče. To pomeni, da vaše naročilo postane za nas obvezujoče šele z našo potrditvijo naročila. Pridržujemo si pravico do spremembe dobavnih rokov, spremembe artiklov zaradi nadaljnjega razvoja, spremembe modelov in morebitnih tiskarskih napak. V katalogu natisnjene barve RAL-lestvice zaradi tehničnih razlogov lahko odstopajo od dejanskih barv.

3. Dobavni rok

Veliko izdelkov je v katalogu posebej označenih s "hitra dobava iz centralnega skladišca". V ostalih primerih navedemo v potrditvi naročila predvideni dobavni rok kot neobvezujoč orientacijski podatek, ker nekatere artikle izdelujemo po pogodbah ali periodično. Dobavni roki pa so lahko tudi krajši. Dobavni roki z navedbo trajanja začnejo teči na datum potrditve naročila, ki vam ga pošljemo v najkrajšem možnem času. Pri prvem naročilu je dobavni rok lahko nekoliko daljši zaradi preverjanja vaše bonitete. Če se pisno sporazumemo za nek določeni termin dobave, je ta za na seveda obvezujoč. Dnevi dobave so delovni dnevi brez vikenda. Dobavni rok je izpolnjen, ko naročeno blago izročimo prevozniku.

4. Cene

Z izdajo tega kataloga izgubijo veljavnost cene v prejšnjih katalogih. V naših cenah ni upoštevan zakonsko predpisan davek na dodano vrednost. Cene veljajo franko kupec v Sloveniji in ne zaračunavamo dodatnih stroškov za pakiranjein/ali odpremo. Spremembe v ceni med letom so zelo redke - lahko tudi v vašo korist, vendar so mogoče. Zato veljajo izključno le cene, navedene v potrditvi naročila. Če ni drugače napisano, veljajo cene za en kos. Na slikah v katalogu uporabljeni dekorativni material ni vsebovan v ceni.

5. Plačilni pogoji

Znesek na računu ste dolžni poravnati najkasneje v 14 dneh od izdaje računa. Za storitve glede montaže in popravil ne dajemo popusta. Kompenzacija ali zadržanje plačil zaradi nasprotnih zahtevkov, ki se nam zdijo sporni in niso pravnomočni, nista mogoči.

6. Dobava

Predpostavljamo, da želite prejeti blago v transportni embalaži. Naša embalaža praviloma omogoča ponovno uporabo oz. jo je mogoče reciklirati in je označena z ustreznimi simboli. S tem, ko izročimo naročeno blago prevozniku (pošta, železnica, paketnaslužba ali špediter), izpolnimo naše obveznosti iz pogodbe in nadaljnji riziko prevzamete vi. Da bi pokrili nevarnost za škodo med transportom, na naše stroške sklenemo zavarovanje za transport blaga. Če se nam zaradi hitrejšega poslovanja zdi smiselno, izvršimo delne dobave. Da bi vi čim hitreje prejeli naročene izdelke, dobavljamo po delih zlasti v primerih, ko se dobavni roki posameznih izdelkov med seboj močno razlikujejo.

7. Lastninski pridržek

Kot je splošno v veljavi, dobavimo vsako pošiljko z naslednjim lastninskim pridržkom: lastništvo nad dobavljenim blagom preide na vas šele po izpolnitvi vseh zahtev iz poslovne pogodbe z nami, veljavnih v trenutku vašega plačila za dobavljeno blago.

V smislu poštenih poslovnih odnosov imate pravico, da blago, ki je predmet lastninskega pridržka, predelate, preoblikujete ali prodate. Terjatve iz naslova prodaje - pridržujemo si pravico do preklica - boste zaradi jamstvenih razlogov odstopili nam. Če ste blago, ki je predmet lastninskega pridržka, predelali ali preoblikovali, ste za to uporabili blago nas kot dobavitelja, vendar s tem za nas ne nastanejo nobene obveznosti. Če pri tem pride do neločljive povezave z blagom drugih dobaviteljev, nam pripada sorazmerni lastninski delež na novo nastalem izdelku.

Če dodana vrednost pri predelavi blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, presega naše zahteve proti vam za več kot 10%, vam na vaš zahtevek in po naši presoji ustrezno znižamo naše zahteve.

8. Reklamacije

Prosimo, da pri prevzemu v skladu s predpisi preverite ali je pošiljka nepoškodovana. O očitnih pomanjkljivostih ste nas dolžni pisno obvestiti takoj po prejemu pošiljke, o morebitnih skritih pomanjkljivostih pa nas morate pisno obvestiti najkasneje en teden po odkritju.

Če je bila pošiljka poškodovana med transportom, vam v skladu z določili zavarovalnice mora to takoj pri prevzemu potrditi špediter oz.prevoznik. V primeru skritih poškodb med transportom nas morate obvestiti v roku 3 dni od prevzema pošiljke.

V primeru reklamacije se obrnite na podjetje KAISER+KRAFT, tel. 080 1032. Prejeli boste dobavnico za vračilo s točnim naslovom za vrnitev blaga.

9. Jamstvo

Za izdelke v našem katalogu dajemo - glede napak v materialu in izdelavi - garancijski rok 36 mesecev od datuma dobave. Iz tega so izvzeti obrabni deli in običajna obraba izdelkov.

Če je v katalogu za posamezne izdelke naveden daljši garancijski rok, je ta seveda veljaven. Pri upravičeni reklamaciji brezplačno in v navedenem roku ter po naši izbiri bodisi odpravimo pomanjkljivost ali dobavimo blago brez napake.

Teh ukrepov pa nam ni treba izvesti v primeru, če ste že sami opravili posege v izdelek, ki bi otežili odpravo pomanjkljivosti. Če nam v primernem času, ki ga določite vi, ne uspe rešiti reklamacije, lahko zahtevate ustrezno znižanje cene ali odstopite od pogodbe.

Zahtevek za povračilo škode proti nam lahko priznamo le v primeru namerne hude malomarnosti z naše strani, krivdni kršitvi bistvene obveznosti iz pogodbe in pri neizvrševanju izrecnih garancijskih pogojev. Razen pri namernih kršitvah dolžnosti je naše jamstvo omejeno na predvidljivo, v običajnih primerih nastalo škodo.

Pravočasno izvajanje tehničnih in varnostnotehničnih preverjanj v skladu s predpisi spada med obveznosti kupca.

10. Uporaba

Za namensko uporabo kupljenih izdelkov je odgovoren naročnik oz. uporabnik.

11. Pravica do vračila

Če katerega od naročenih izdelkov ne želite obdržati, nas o tem obvestite po telefonu v 30 dneh od dneva dobave.

Poskrbeli bomo za prevzem tega izdelka in vam stornirali račun z ustreznim dobropisom. Prosimo za razumevanje, da imate pravico do vračila le za blago, ki ne kaže znakov uporabe, je zapakirano v originalni embalaži in ki nam ga vrnete v primernem roku. Riziko in stroški povratnega transporta, ki se izvrši na našo pobudo, gredo na naš račun.

Pravica do vračila tudi ne velja za posebne izdelke, ki niso v katalogu, za blago iz proizvodnje po naročilu in za blago po znižani ceni (npr. količinski popust). Pravica do vračila velja samo v Sloveniji.

12. Pristojno sodišce

Velja izključno le pravo Republike Slovenije. Sporazum Združenih narodov o pogodbah v mednarodni prodaji blaga - CISG - se ne uporablja. Sodno pristojnost za vsa pogodbena razmerja v smislu morebitnih sporov ima sodišce v Ljubljani.

13. Hranjenje in obdelava podatkov

Da bi bili kos dandanašnjim zahtevam pri organiziranju trgovskega poslovanja, smo osebne podatke in podatke o podjetjih naših strank računalniško obdelali in jih hranimo v našem AOP-sistemu. DVR: 0443859.

14. Varovanje podatkov in privolitev v oglaševanje

S porazumom o splošnih prodajnih pogojih nam stranka izrecno dovoljuje shranitev, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki jih je dala na razpolago podjetju KAISER+KRAFT. Te podatke KAISER+KRAFT lahko uporablja v okviru lastne marketinške dejavnosti do stranke, med drugim s tem, da ustvari datoteko o stranki. Stranka zlasti dovoli, da ji KAISER+KRAFT v okviru svojih oglaševalskih akcij po telefaksu, E-pošti in s podobnimi načini prenašanja podatkov posreduje svoje ponudbe, ne da bi stranka to zahtevala. To dovoljenje pa stranka lahko kadarkoli prekliče.

15. Pravnomočnost

Razveljavitev posameznih delov prodajnih pogojev ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev ter določil pravnega posla v celoti.

16. Aktualni pogoji in spremembe

Veljavno od: 24.11.2023

Pa še to…

Naša želja je, da bi bil kupec zadovoljen. V primeru nesporazuma vas prosimo, da nam to odkrito zaupate. Potrudili se bomo in našli ustrezno rešitev.

KAISER+KRAFT GmbH

Podružnica Ljubljana

Dunajska cesta 167

1000 Ljubljana

DUNS: 50-740-3260

MATIČNA ŠTEVILKA: 6138047

ID za DDV: SI 40314863