Varnostni znaki

Z varnostnimi znaki svoje sodelavce opozorite na možne nevarnosti na določenih območjih. Pri tem je pomembno, da uporabite črno pisavo na rumenem ozadju, saj velja po vsem svetu. Tako boste svoje podjetje optimalno zaščitili in preprečili nezgode pri delu.

Tip izdelka
Lastnost
Material
Ustrezno
Število izdelkov: 40

Varnostni znaki: prepoznavanje nevarnosti, varno ravnanjeCelo najizkušenejši zaposleni ne morejo biti seznanjeni z vsemi viri nevarnosti v obratu. Pa tudi neizkušeni obiskovalci morajo vedeti, s čim se bodo na poti skozi obrat morda soočili. Te informacije zagotavljajo varnostni znaki, ki jasno opozarjajo na nevarnost in pozivajo k varnemu ravnanju.Katera določila urejajo varnostne znake?Opozorilni znaki kot podkategorija varnostnih znakov so bili pred kratkim predelani in poenoteni. Posodobljeni so bili prav na splošno in v mednarodnem merilu veljavni simboli in barve. Varnostni znaki morajo biti po DIN EN ISO 7010 trikotne oblike s črno pisavo na signalno rumenem (RAL 1003) ozadju.Kot smernice pri namestitvi in razporeditvi znakov v podjetju poleg tega uporabite tudi naslednje:


  • Tehnična pravila za delovna mesta ASR A1.3 „Oznake za varnost in zdravje pri delu''

  • Informacije DGUV 211-041 „Oznake za varnost in zdravje pri delu''


Pri namestitvi je na primer pomembno, da upoštevate potrebne zahtevane razdalje opozorilnih znakov za različne table (oz. njihove velikosti).Na katere nevarnosti opozarjajo opozorilni znaki?Rumeni trikotniki naj bi ljudi opozarjali na možne nevarnosti za zdravje in varnost na določenem območju. Pri tem gre za to, da znaki ne izražajo izrecnih prepovedi ali navodil za delo, ampak pozivajo k določenemu ravnanju.To na primer velja za sezonske nevarnosti zaradi zdrsov snega s streh ali morda nepredvidljive živine na travniku. Pogosteje pa srečamo opozorilne znake za nevarnost stisnjenja pri strojih ali prisotnost jakega toka ali optičnega sevanja.S čim je treba kombinirati opozorilne znake?Varnostne oznake v obratu sledijo enotni zahtevi: nobenega dvoma ne sme biti o tem, kaj je na določenem območju treba storiti ali opustiti. Zato opozorilne znake pogosto kombiniramo s primernimi znaki za obveznosti ali prepovedi.Pri opozorilnih znakih, ki opozarjajo na možnost padanja bremen ali viseča bremena, je smiseln znak za obvezno uporabo zaščitne čelade. Na zelo nevarnih območjih so zahtevane primerne prepovedi dostopa na določeno površino. Vsekakor pazite, da vsak znak točno določa navodilo za ravnanje in je torej nepogrešljiv. Nepotrebni ali celo nasprotujoči si znaki zmanjšujejo sporočilnost, zaradi česar se prvotno očitno opozorilo izgubi ali pa ga napačno razumemo.