O nas

Preostanek našega življenja je prihodnost.

Odgovornost do narave, človeka in okolja.

Dolgotrajen, korenit, močan, učinkovit, poudarjen, obstojen, obetaven. Številni sinonimi poskušajo še natančneje opisati trajnostni razvoj. Kljub temu pa se nam zdi ta pojem nekako statičen, nepraktičen, neživljenjski in obrabljen.

Zato raje govorimo o odgovornosti. Odgovornost, ki jo prostovoljno prevzamemo in živimo, odgovornost do narave, ljudi in okolja. Odgovornost pri velikih in majhnih stvareh. Tako smo na primer stalno pozorni na izdelavo izdelkov, ki so vedno bolj prijazni do okolja. Nenehno poskušamo zmanjšati negativne vplive notranjih in zunanjih procesov na okolje ter ustvariti boljše, bolj ekološke standarde za našo panogo. Vedno znova zagotavljamo dobro počutje in nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Prizadevamo si, da se kar najbolj potrudijo tudi naši poslovni partnerji in dobavitelji, da so tudi sami, tako kot mi, za zgled pri varstvu okolja in podnebja, pri pravičnem poslovanju in doslednosti. Poleg tega se opredeljujemo za deset univerzalno priznanih načel najpomembnejšega mednarodnega poslovnega omrežja za trajnostno globalizacijo „Global Compact Združenih narodov“. Kot eno od številnih sodelujočih podjetij po vsem svetu smo obvezani, da v poslovanje vključimo človeške pravice, varstvo okolja, delovne standarde in preprečevanje korupcije.

Zato pri vsem, kar delamo, načrtujemo in uresničujemo, bolj pozorno spremljamo, poslušamo in delujemo ter vedno mislimo tudi na končni rezultat. Pobudo za trajnostni razvoj smo poimenovali SCORE − Sustainable Corporate Responsibility (Tranjnostna kolektivna odgovornost). S tem programom smo od leta 2011 dosegli že veliko pomembnih rezultatov pri ustvarjanju dodane vrednosti in s tem v podjetju KAISER+KRAFT izboljšali trajnostni razvoj na šestih področjih poslovanja*:

Nakupi

Logistika

Oglaševanje

Naravni viri | Podnebje

Zaposleni

Družba

V okviru programa SCORE se vsako leto znova soočimo s to odgovornostjo in si zastavimo nove ambiciozne cilje, redno preverjamo napredek in razvijamo nove pobude. Le tako bomo lahko pripomogli, da bo naša Zemlja v prihodnosti nekoliko boljša in bolj zelena.

Z besedami Marka Twaina: seveda nas zanima prihodnost. Konec koncev bomo tam preživeli ostanek svojega življenja.

*Področja poslovanja so izpeljana iz desetih splošno priznanih načel pobude Global Compact.

Kakršna mati, Takšna hči.

Več o naših dejavnostih, številkah, podatkih in dejstvih najdete v poročilu skupine TAKKT* o trajnostnem razvoju v letu 2019.
Trajnostni razvoj pha
*KAISER+KRAFT EUROPA je 100-odstotno hčerinsko podjetje skupine TAKKT AG.