Aktualne informacije glede virusa SARS-CoV-2: prostori za odmore in čakalnice

V času koronavirusa je treba nujno preprečiti zbiranje skupin ljudi. Kaj pa lahko storite s prostori v podjetju, ki so namenjeni druženju? Namen prostorov za odmore in čakalnic je namreč, da se ljudje lahko v njih dlje zadržujejo.

V nadaljevanju najdete aktualne smernice in praktične ukrepe, ki jih je treba upoštevati, da zmanjšate tveganje okužb v prostorih za odmore in čakalnicah.

Kateri uradni predpisi veljajo za prostore za odmore in čakalnice?

Pomembno je, da v podjetjih, sploh če jih obiskujejo tudi stranke, upoštevamo aktualne higienske predpise in poskrbimo za učinkovite zaščitne ukrepe za zaposlene in obiskovalce.

Predpisi za zaščito zaposleni in obiskovalcev v prostorih za odmore in čakalnicah so oblikovani skladno z naslednjimi predpostavkami glede širjenja koronavirusa:

Virusi se prenašajo predvsem preko rok

 • Vse površine, ki se jih ljudje redno dotikajo, je treba čim pogosteje očistiti (npr. kljuke vrat in oken, stoli ali mize).
 • Vrata zataknite s talno zagozdo za vrata, da bodo stalno odprta, s čimer preprečite dotikanje.

Več kot se oseb sreča, višje je tveganje za okužbo

 • Določite najvišje število oseb, ki se smejo zadrževati v prostoru za odmore ali čakalnici.
 • Prostor za odmore: načrtujte odmore s časovnim zamikom, tako da se bo tam zadrževalo čim manj zaposlenih naenkrat.
 • Čakalnica: termine za obisk določite tako, da se bo čas čakanja oseb prekrival čim manj ali pa sploh ne.

Večji razmak med osebami zmanjša nevarnost za okužbo

 • Zmanjšajte število sedežev, tako da bo med njimi najmanjši razmak 1,5 m.
 • Prostore za sedenje lahko s sistemom predelnih sten tudi fizično ločite.

Trije nasveti za uresničevanje priporočil med odmori in čakanjem

Informacije o SARS-CoV-2 za odmori in čakalnice wt$

S tablo navedite maksimalno število oseb

Osebe naj sedijo ali stojijo z razmakom najmanj 1,5 m. S tablami opozorite na največje število oseb in po potrebi namestite tudi talne oznake.

Informacije o SARS-CoV-2 za odmori in čakalnice wt$

Ne pozabite na vse površine, ki se jih ljudje dotikajo

Pogosto razkuževanje vseh površin je pomembno predvsem tam, kjer prihaja in odhaja večje število ljudi. Če je na primer na voljo kavni aparat, ga je treba razkužiti pred vsako uporabo in po njej.

Informacije o SARS-CoV-2 za odmori in čakalnice wt$

Ne pozabite na sveži zrak

Zračenje zaprtih prostorov je nujno. Če ni oken, morate za svež zrak poskrbeti s pomočjo čistilnikov zraka. Alternativa: če je vreme lepo, lahko odmore in čakanje prestavite na prosto.

Tako vam bo uspelo: varnost in higiena v prostorih za odmore in čakalnicah

Kontrolni seznam za prostor za odmore ali čakalnico

Priprava na uporabo prostora

 • Očistite in razkužite površine in predmete, ki se jih ljudje dotikajo
 • Določite največje število oseb, ki se smejo zadrževati v prostoru
 • Prostore za sedenje ločite s sistemom predelnih sten ali šipo za zaščito pred okužbami
 • Zmanjšajte število sedežev, tako da bo med njimi razmak 1,5 m
 • Čakalnica: termine za obisk določite tako, da se čas čakanja ne bo prekrival
 • Prostor za odmore: čas za odmore naj bo zamaknjen
 • S tablami in talnimi oznakami navedite največje število oseb

Med uporabo prostorov

 • Večkrat dnevno: čiščenje in razkuževanje vseh površin, ki se jih ljudje dotikajo
 • Pred uporabo in po njej: čiščenje in razkuževanje vseh naprav (npr. kavnega aparata)
 • Štirikrat dnevno: zračenje za pet do deset minut (alternativa: namestite čistilnik zraka)

Kontaktiraj nas!

Če imate dodatna vprašanja, nas prosimo kontaktirajte na 080 1037 zur Verfügung. Ali pa napišite e-poštno sporočilo na office@kaiserkraft.si