CEMO Regali za skladiščenje nevarnih snovi, točilne postaje