Nazaj
Nasveti o izdelkih za Okolje

Pravilno načrtovanje laboratorijske opreme

Kako načrtovati opremljanje laboratorija

Če je mogoče, načrtujte laboratorij od znotraj navzven! To pomeni, da najprej načrtujete laboratorijsko opremo, potem prostor in inštalacije ter šele na koncu stavbo. Le tako bo zagotovljeno, da bo oprema prilagojena poteku dela in zahtevam uporabnikov.

Sestavite dokument z opredelitvijo zahtev ter v njem obravnavajte naslednje podatke in vprašanja:

 • Vrsta in pogostost delovnih postopkov
 • Površine za poskuse
 • Število oseb, zaposlenih v laboratoriju
 • Število mest za analizo in pisanje
 • Potrebne naprave
 • Katere kemikalije, potrošni material in pripomočki so potrebni?
 • Potrebne sanitarne in električne napeljave z navedbo kakovosti
 • Potreben prostor za shranjevanje
 • Kako bo potekala logistika med gradnjo laboratorija?
 • Odstranjevanje kemikalij
 • Število potrebnih prostorov, pomožnih in družabnih prostorov

Odobrene opredelitve zahtev dodajte v projekt prostorov, v katerem kvantitativno in kvalitativno določite laboratorijske prostore in opremo.

Pravilno načrtovanje laboratorijske opreme wt$

Sanitarne in električne napeljave

Nujna je natančna definicija stičišč:

 • Kako bodo položene napeljave v stavbi?
 • Kako bodo sredstva prišla v laboratorij?
 • Ali se bodo sredstva, npr. vakuum ali stisnjen zrak, ustvarjala centralno ali decentralizirano?
 • Kje bodo napajalne točke?
 • Kdo bo napeljave priključil na zaporni ventil?
 • Kdo bo zavaroval električne tokokroge in električne vode povezal s sponkami?

Zračenje

 • Kakšna količina zraka je potrebna?
 • Kolikšna je menjava zraka v prostoru?
 • Ali so predvideni odvajalniki s spremenljivim volumskim tokom?
 • Ali so prostori klimatizirani?
 • Kdo bo reguliral zrak v laboratoriju?
 • Koliko toplote bodo ustvarjali naprave, osebe itd.?
 • Kdo bo odvajalnike in omare z odsesavanjem priključil v prezračevalno napravo?

Podrobno načrtovanje laboratorijske opreme

Laboratorijske mize

 • Kakšen material je potreben oz. zadosten za mizne plošče?
 • Katera sredstva (sanitarna, elektro) so potrebna ob mizi in s kakšno kakovostjo?
 • Ali je treba vgraditi tudi odlagališča ali viseče omarice?
 • Kakšne spodnje omarice so potrebne?
 • Ali je treba vgraditi pomivalna korita ali so ta predvidena ločeno?

Skladiščni prostori

 • Katere naprave, potrošni material in pripomočki se bodo shranjevali?
 • Ali bo potreben tudi prostor za shranjevanje dokumentacije itd.?
 • Ali so potrebne omare z odsesavanjem, npr. omare za kisline in baze, omare za plinske jeklenke, za topila ali kemikalije?

Laboratorijski odvajalniki zraka

 • Definicija tipa odvajalnika na osnovi višine prostora in del, ki se bodo opravljala
 • Katera sredstva so potrebna?
 • Stalno ali spremenljivo odvajanje zraka?
 • Ali so zaradi agresivnih kemikalij potrebne posebne obloge, npr. keramika, polipropilen ali nerjavno jeklo?
 • Ali so v stranski steni odvajalnika potrebne nihajne lopute za napeljavo kablov?

Varnost

Smernice za laboratorije je izdelala nemška panožna zveza, strokovni odbor za kemijo. Opisujejo ukrepe za varnost pri vseh splošno znanih delih v laboratorijih in nevarnosti, ki se pri tem pojavijo. Ukvarjajo se tudi z gradnjo in opremo laboratorijev. V njih lahko najdete informacije npr. o temah:

Upravljalne in prometne poti
Površina za upravljanje pred laboratorijsko mizo ali odvajalnikom: 450 mm
Pot med 2 površinama za upravljanje: 550 mm

 • Vrata: odpirati se morajo navzven in biti opremljena z opazovalnim okencem.
 • Zračenje: laboratoriji morajo biti opremljeni z zadostnimi, stalno delujočimi tehničnimi napravami za zračenje.
 • Prostori za shranjevanje nevarnih snovi: biti morajo zadostnih dimenzij in priključeni na stalno delujočo napravo za odvajanje odpadnega zraka.
 • Prhe za telo: ob izhodu iz laboratorija mora biti nameščena prha za telo, v kateri naj bo voda (po možnosti pitna).
 • Prhe za oči: v laboratoriju mora biti nameščena prha za oči, v kateri je pitna voda.
Naši najbolj priljubljeni izdelki iz teh nasvetov
Ustrezno
Število izdelkov: 40
Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov