Uspešno timsko delo

Lažje reči kot storiti?

2021/08/25

Že v šolskih letih sta obstajali dve vrsti učencev: tisti, ki so se jim oči zasvetile ob besedi skupinsko delo, in tisti, ki so raje delali sami, ne da bi veliko časa posvetili razpravam. Kasneje, pri iskanju zaposlitve, je veliko povpraševanje po prvi skupini, t. i. timskih igralcih.

Vendar pa mnogi vodje vedo, da timsko delo v praksi ne poteka vedno tako gladko, kot bi si želeli. V naslednjem prispevku zato obravnavamo nekatera ključna vprašanja v zvezi s timskim delom.

Kaj točno pomenijo besede timsko delo in kompetenca timskega dela? Katere so različne vloge v timu? Kako vodje ustvarijo ustrezne pogoje za dobro timsko delo in katere so najpogostejše težave

Kdaj govorimo o timskem delu?

Izraza timsko delo in kompetenca timskega dela se danes uporabljata izredno pogosto. Da bi razumeli, kako lahko najbolje dosežete cilj uspešnega sodelovanja, je treba dobro opredeliti pojme.

Timsko delo

O timskem delu govorimo takrat, ko skupina ljudi sodeluje pri doseganju skupnega cilja. Na tej poti vsak član tima prevzame drugačno nalogo, vsi udeleženci pa pomembno prispevajo k doseganju skupnega cilja. Razdelitev posameznih nalog in usklajevanje poteka dela prevzame vodja tima.

Kompetenca timskega dela

Mehke veščine, ki jih član nekega tima potrebuje za uspešno izvedbo skupne naloge, se imenujejo kompetenca timskega dela. Zaposleni s kompetencami za timsko delo lahko torej dragoceno prispeva k dokončanju naloge, ne da bi sam prevzel celotno koordinacijo ali se podredil drugim članom.

Oblika dela v timih se pogosto uporablja pri časovno omejenih projektih, kjer sodelujejo zaposleni z različnih oddelkov ali strok. Vendar je timsko delo pomembno tudi za doseganje optimalnih rezultatov pri vsakodnevnih nalogah znotraj enega oddelka.

Uspešnost sodelovanja med zaposlenimi ni odvisna le od članov tima, temveč tudi od tega, kako dobro obvladate svojo nalogo kot vodja tima. V nadaljevanju boste spoznali pogoste izzive, s katerimi se soočajo vodje pri tej nalogi.

Ali je dobro timsko delo sploh izvedljivo?

Znan nasvet je, da je v prijavi na razpisano delovno mesto dobro poudariti kompetence za timsko delo. Navsezadnje se morajo vodje pri odločanju, ali bo kandidat ustrezen za ekipo, zanašati na prvi vtis.

Toda tudi če se zaposleni med seboj že dobro poznajo, je ciljno usmerjeno timsko delo pogosto težje, kot smo mislili. Kakšen je razlog za to?


4 pogoste zmote na poti do uspešnega timskega dela

1. Skupina je enaka timu

Vsaka skupina ljudi še ni tim. Za tim so značilni skupna odgovornost ter jasno opredeljeni položaji, pravila in pristojnosti. Skupina pa je le ohlapno združenje posameznikov.

2. Timi se lahko hitro oblikujejo

Resnično učinkovite time je le redko mogoče ustvariti v kratkem času. Tim se mora najprej oblikovati v procesu razvoja tima, ne glede na to, kako dobro se njegovi člani poznajo. Ta proces učenja mora začeti vodja in ga razvijati v obliki delavnic ali celo dejavnosti izven delovnega mesta.

3. Timsko delo mora delovati tudi brez vodje tima

Vodje tima ni treba poklicati ob vsaki težavi? Tim se mora znati občasno tudi sam organizirati? Te izjave ne veljajo za način dela v timih.

Za optimalno delovanje tima je potreben sposoben vodja tima, ki usklajuje potek dela. Obstajajo pa tudi druge oblike dela, kot je sodelovanje, kjer je organiziranje bolj samostojno.

4. Timsko delo je vedno boljše

Sodelavci, ki uspešno delajo na projektu, si izmenjujejo izkušnje in si pomagajo. Ali se to ne sliši kot zaželen cilj za vsakega vodjo?

Vendar je zmotno domnevati, da so timske strukture primerne za vsako nalogo. Če še niste sprejeli nobenih ukrepov za krepitev tima, bodo vaši zaposleni pogosto izgubili več časa pri neproduktivnem skupnem delu, kot če bi delali samostojno. 

Glede na te ovire ni presenetljivo, da mnogi vodje menijo, da produktivno timsko delo ni uresničljivo. Vendar pa je z nekaj pripravami mogoče ustvariti zelo učinkovit tim. V naslednjem odseku boste spoznali prednosti, ki jih lahko dobro timsko delo prinese vašemu podjetju.

Timsko delo kot dejavnik uspeha: kakšne koristi prinaša vam in vašemu podjetju

Timsko delo

Morda vaš oddelek prihrani več časa in sredstev, če vsak zaposleni opravlja svoje delo sam? Uspešnega timskega dela in kompetentnega vodenja tima se je treba namreč naučiti, za kar je potreben začetni proces učenja. Vendar pa delujoče timske strukture, ko jih enkrat obvladate, zagotavljajo vašemu podjetju nekatere pozitivne učinke:

 • Večje socialne kompetence zaposlenih zaradi boljše kulture reševanja težav in komunikacije
 • Izboljšanje vodstvenih kompetenc vodje
 • Optimizirani rezultati zaradi kolektivnega učenja in večjega občutka odgovornosti
 • Večja zvestoba zaposlenih zaradi močnejše medsebojne povezanosti
 • Boljša pripravljenost na digitalno prihodnost, kjer sta mreženje in delo v globalnih timih vse pomembnejša 

Kako bi bilo najbolje ravnati, da bi dosegli zgoraj navedene koristi za svoje podjetje? Najprej si natančno oglejte lastnosti svojih zaposlenih.

Prava kombinacija: tipi oseb v timu

Na to, ali nekdo dobro deluje v timu, pogosto vpliva njegova samozavest. Toda niti tim, ki ga sestavljajo zgolj samotarji, niti tim, ki obsega samo talente v komunikaciji, ne bo dosegel svojega cilja – odločilna je namreč prava kombinacija.

Psiholog Meredith Belbin je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja raziskoval vprašanje, koliko je uspeh tima odvisen od njegove sestave. Na podlagi svojih študij je opredelil devet timskih vlog, ki bi v uspešnem timu morale biti uravnoteženo zastopane:

Vloge, usmerjene na dejavnost

 • Izvajalec: proaktiven, premaguje ovire
 • Perfekcionist: vesten, skrbi za optimalne rezultate
 • Dovrševalec: organizira, uresničuje načrte

Vloge, usmerjene na komunikacijo

 • Koordinator: komunikativen, usmerja tim
 • Timski delavec: diplomatski, posreduje v konfliktih
 • Iskalec sredstev: zavzet, navezuje stike

Vloge, usmerjene na spretnost

 • Specialist: predan, prispeva strokovno znanje
 • Inovator: ustvarjalen, predlaga nove ideje
 • Opazovalec: analitičen, preverja izvedljivost

Takšna kategorizacija vam pomaga prepoznati posamezne odlike zaposlenih. Poleg tega ne smete zanemariti individualnih značilnosti. Upoštevajte na primer osebne okoliščine in čustveno stabilnost oseb. Odločilno je lahko tudi to, ali je zaposleni pozitivno ali negativno naravnan.

5 nasvetov za uspeh timskega dela

Timsko delo

Spodaj je povzetih pet praktičnih ukrepov, ki vam bodo pomagali pri naslednjem zmagovalnem timskem projektu:

Uspešno timsko delo: lažje reči kot storiti? mg$

Stopite v stik z nami!

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo