Privlačna in zdrava opravila z ergonomsko opremo za delovno mesto

2022/04/11
Dvajset prehojenih kilometrov na dan, občasno z visoko obremenitvijo. Kar se morda nekomu zdi kot trening za triatlon, je za številne sodelavce v logistiki delovni vsakdan. Tudi obrtniki, peki, gradbinci ali monterji vsak dan izvajajo najtežja fizična dela. Poleg tega se pojavljajo tudi pogoste obremenitve oči in ušes, npr. zaradi večurnega strmenja v zaslone ali dela poleg glasnih strojev.

Kdo opravlja tako zahtevna dela, si zasluži vso podporo. Sem spada tudi raziskovanje stvari, zaradi katerih je delo bolj zdravo.

Z ergonomsko opremo na delovnem mestu vsi delodajalci kažejo, da cenijo svoje delavce in ohranjajo njihovo zmogljivost. Na ta način so tudi fizično napornejša dela bolj privlačna. Vse to je pomembno zlasti z vidika demografskih sprememb in pomanjkanja podmladka zaradi višje izobrazbe.

Tukaj se ukvarjamo s tem,

  • kako se delovni svet spreminja zaradi razvoja, kot npr. demografskih sprememb in višja izobrazba,
  • kateri izzivi so povezani s tem in
  • kako lahko podjetja te izzive premagajo z ergonomsko opremo na delovnem mestu.

Demografske spremembe in višja izobrazba – tako se spreminja delovni svet

Nižja stopnja rodnosti in visoka pričakovana življenjska doba skrbijo za to, da se prebivalstvo v Evropi stara. Leta 2020 je povprečna starost celotnega evropskega prebivalstva znašala 42,5 let, leta 2050 bi lahko ta številka presegla 50 let.

Na ta način se spreminja starostna struktura zaposlenih. Medtem, ko se število delavcev zmanjšuje, vedno večji del zaposlenih presega starost 50 let. Tega razvoja ne more obrniti niti priseljevanje mlajših ljudi.

K temu moramo prišteti še višjo izobrazbo. Vedno več mlajših ljudi opravlja maturo in se odloča za študij namesto poklicnega izobraževanja. Pogosto za to ni kriva plača. Konec koncev nekateri obrtniki zaslužijo več kot njihovi vrstniki z višjo izobrazbo. Vendar pa se pri poklicih pogosto pojavlja težava s podobo.

Privlačna in zdrava opravila wt$

To predstavlja posledice za industrijo in obrt

  • Konkurenca za strokovnjake na trgu delovne sile je vedno hujša. Kdor želi strokovnjake pridobiti v svoje podjetje in jih vezati nase, mora ponuditi več, ko le denar.
  • Dela v obrti ali industriji morajo biti bolj privlačna, čeprav je treba vstajati bolj zgodaj in delati fizično. Potem se bo ponovno več mladih ljudi odločalo za prihodnost v logistiki, za poklic peka ali strojnega mehanika.
  • Ker se osebje v številnih podjetjih stara, je določilnega pomena, da se delovna mesta bolj prilagodijo potrebam starejših delavcev in oblikujejo tako, da so sodelavci dlje časa sposobni za delo. Istočasno morajo podjetja poskrbeti, da mlajši delavci skrbijo za svoje zdravje.

Ergonomska oprema za delovno mesto kot pomoč proti pomanjkanju mlajše delovne sile

Na ta način poskrbite za več zabave pri delu. In več zdravja pri delu.
Privlačna in zdrava opravila wt$

Ustvarja bolj privlačna delovna mesta

Sodobna, dobro opremljena in ergonomska delovna mesta kažejo, da delodajalci skrbijo za svoje zaposlene in za več zabave ob delu. S tem se povečuje privlačnost na trgu delovne sile. Kajti kdo ne bi želel delati tako, da se bo telesno in duševno počutil dobro? Konec koncev na ta način dela v industriji ali obrti pridobivajo na podobi.

Privlačna in zdrava opravila wt$

Ohranja zmogljivost

Ergonomska oprema na delovnem mestu delavce ščiti pred poškodbami, bolečinami v hrbtu, poškodbami sluha in številnimi drugimi zdravstvenimi težavami. Preprečuje drage izpade dela in delovno nesposobnost ter ohranja zmogljivost ne glede na starost. To prinaša za podjetja tudi finančne koristi.

Privlačna in zdrava opravila wt$

Olajšuje delo starejšim delavcem

Danes vemo: kdor živi zdravo, je lahko pri 65. letih tako fizično pripravljen, kot drugi ljudje pri 25. letih. Kljub temu sluh in vid v starosti večinoma popuščata, podobno kot obremenljivost hrbtenice. S pravilno opremo na delovnem mestu je mogoče omejitve kompenzirati. V tem primeru lahko delavci izkoristijo svoje prednosti, npr. več desetletne izkušnje, obsežno znanje ali pripravljenost za prevzemanje odgovornosti.

Na ta način se izboljšuje ergonomija na delovnem mestu

Kaj točno predstavlja pojem ergonomske opreme na delovnem mestu? Npr. naslednje:
Opremo za zdravo delo lahko zdaj kupite

Izkoristite priložnost, da delovna mesta v vašem podjetju naredite bolj zdrava in privlačna. Pri nas v trgovini najdete širok izbor izdelkov, ki razbremenijo hrbtenico, ščitijo pred hrupom, izboljšujejo ozračje v prostoru in imajo številne druge pozitivne učinke na kakovost dela. Kar pa je najboljše: razliko boste občutili takoj.

Nasveti za starejše delavce

Se število vaših starejših delavcev povečuje? Ni treba, da je to slabo, predvsem, če boste upoštevali naslednje napotke:
Privlačna in zdrava opravila est

Spodbujajte sodelavce

Delavcem nudite spremembe, dajte jim možnost za vključevanje in jih redno spodbujajte njihov mentalni razvoj. Na ta način bodo male sive celice ostale živahne.

Privlačna in zdrava opravila est

Nudite usposabljanja

Izvajajte usposabljanja o zdravstvenih temah, npr. o pravilni prehrani ali z nasveti o drži. Seminarji za preprečevanje stresa delavcem pomagajo, da se odklopijo, športna ponudba pa podpira treniranje mišic ter ustvarjanju zdravega in uravnoteženega dela.

Privlačna in zdrava opravila est

Vprašajte za povratne informacije

Redno sprašujte, kako se sodelavci počutijo in kaj bi lahko v vašem podjetju izboljšali. S tem boste delavcem pokazali, da jih cenite.

Privlačna in zdrava opravila est

Prilagodite časovno razporeditev

Izmensko delo in dolg delovnik že za mlajše delavce predstavljata obremenitev. Ob višji starosti postaja vse bolj pomembno, da oboje preprečite in poskrbite za dovolj premorov za počitek. Bolj boste pri tem uspešni, dalj časa bodo delavci fizično pripravljeni in motivirani.

Slika kontakta

Stopite v stik z nami!

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo. Izkoristite naše brezplačne nasvete.