Nazaj
Nasveti o izdelkih za Okolje

Skladiščenje za vodo škodljivih tekočin v omarah za okolju prijazno skladiščenje in skladiščenje kemikalij

Napotek: upoštevajte obvezujoče predpise in določila, ki veljajo v vaši državi. Podrobnejše informacije lahko pridobite na pristojnih uradih.

Splošne pravne podlage in definicije

Varstvo pri delu

Delodajalec mora sprejeti potrebne ukrepe za varstvo pri delu, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih med delom.

Pri tem mora preveriti učinkovitost ukrepov in jih po potrebi prilagoditi spremenljivim okoliščinam. Pri tem mora stremeti k izboljšanju varnosti in zdravja zaposlenih pri delu. Pri tem je smiselna uporaba omar za okolju prijazno skladiščenje in skladiščenje kemikalij. To delodajalcu in delojemalcu zagotavlja varnost!

Skladiščenje vodi škodljivih tekočin skladno s predpisi

Skladiščenje nevarnih snovi in delo z njimi načeloma predstavljata zelo visoko potencialno nevarnost. V obratih, kjer se dela z nevarnimi snovmi, se morajo zato upoštevati posebne zahteve iz državne zakonodaje za zaščito ljudi in okolja. To je npr. mogoče z uporabo posebnih varnostnih omar.

Shranjevanje in skladiščenje kemikalij

Skladiščenje za vodo škodljivih tekočin v omarah za okolju prijazno skladiščenje in skladiščenje kemikalij wt$

Omara za okolju prijazno skladiščenje z ognjevarno varnostno omarico tipa 30

Nevarne snovi je treba shranjevati ali skladiščiti tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi ali okolja. V ta namen je treba sprejeti vse ustrezne in razumne ukrepe za preprečevanje zlorab in napačne uporabe.

Za preprečevanje zlorab in napačne uporabe zagotovite, da nevarnih snovi ne bo mogoče zamenjati med seboj ali z živili. Zato obvezno pazite, da živil ne boste shranjevali in skladiščili skupaj z nevarnimi snovmi. Slednje je prepovedano in smrtno nevarno!

Nevarne snovi je dovoljeno shranjevati samo v posodah iz materialov, ki izpolnjujejo pričakovane zahteve. Originalne posode izpolnjujejo te zahteve.

Seveda pa je treba posode shranjevati v ustreznih prostorih/skladiščih/omarah.

Pri skladiščenju pazite na naslednje:

  • Pri posodah iz umetne mase zlasti pri shranjevanju organskih tekočin obstaja nevarnost pojava krhkosti, deformacij ali difuzije.
  • Aluminijastih posod ne uporabljajte za snovi, ki vsebujejo klorovodikovo kislino, za močne baze so primerne steklenice iz polipropilena (PP) in ne iz stekla.
  • Nevarnih snovi ne shranjujte ali skladiščite v okoliščinah, v katerih bi jih bilo zaradi oblike ali oznake mogoče zamešati z živili.
  • Nevarne snovi, pri katerih lahko nastajajo nevarni plini, hlapi, meglica ali dim, shranjujte v omarah z učinkovitim odzračevanjem.
  • Gorljive tekočine shranite v posebne varnostne omare visokega razreda odpornosti proti ognju, ki so priključene na učinkovito odzračevanje, ki na uro zagotavljajo vsaj desetkratno izmenjavo zraka ter nastale pline in hlape brez prekinitve odvajajo na prosto.
  • Varnostne omare, ki so na najnižjim nivojem opremljene s prestrezno kadico iz negorljivih materialov s prostornino vsaj 10 % največje dovoljene nosilnosti omare oz. ki zadostujejo vsaj za prostornino največje posode.
  • Omare opremljene z vrati, ki se zapirajo samodejno in na katerih sta na sprednji strani opozorilo "Nevarnost zaradi vnetljivih snovi" in prepoved "Prepovedana uporaba ognja, odprtih virov svetlobe in kajenje".
  • Omare, ki v primeru požara preprečujejo širjenje ognja, npr. s prekinitvijo prezračevanja omare.
Skladiščenje za vodo škodljivih tekočin v omarah za okolju prijazno skladiščenje in skladiščenje kemikalij wt$

Varnostna omarica tipa 30

Če takšne omare niso na voljo, obstajajo tudi omare za kemikalije z nivojem za shranjevanje v obliki varnostnega predala z razvrstitvijo tipa 30. Ta predal zagotavlja vse varnostne lastnosti ognjevarne varnostne omare.

Strupene snovi in pripravke (vključno z rakotvornimi snovmi in pripravki ter snovmi, ki povzročajo genetske spremembe ali predstavljajo nevarnost za reprodukcijske organe kategorij 1 in 2) je treba shranjevati ali skladiščiti tako, da je dostop do teh nevarnih snovi omogočen samo strokovno usposobljenemu osebju!

Skupno skladiščenje

Nevarnost, ki jo lahko predstavlja skladiščenje kemikalij, ni odvisna samo od skladiščene količine, ampak tudi od stopnje nevarnosti snovi. Skladiščenje na prostem ni dovoljeno. Pri tem obstaja namreč tveganje za skupno skladiščenje snovi, ki jih je treba skladiščiti ločeno.

Skladiščenje posebnih snovi, kot so kisline in baze

Kisline in baze je treba v vsakem primeru skladiščiti ločeno, saj se lahko ob tem sproščajo agresivni hlapi! Če te snovi skladiščite v eni omari, jih shranite na povsem ločena območja, omaro pa priključite na neprekinjeno odzračevanje. Območje označite tako, da ne bo mogoče nenamerno skupno skladiščenje kislin in baz.

Omare morajo biti opremljene s kadicami in talno površino, odpornimi proti koroziji.

Povprašajte za omare za s predpisi skladno skladiščenje kislin in baz.

Skladiščenje sredstev za varstvo rastlin

Skladiščenje za vodo škodljivih tekočin v omarah za okolju prijazno skladiščenje in skladiščenje kemikalij wt$

Omara za sredstva za varstvo rastlin

Sredstva za varstvo rastlin so kemične ali biološke učinkovine in pripravki, ki so lahko škodljivi za vodo in zahtevajo varno skladiščenje.

Sredstva za varstvo rastlin shranjujte izključno v tesno zaprti originalni embalaži. Poleg tega velja: V kmetijstvu načeloma ni dovoljeno uporabljati gorljivih materialov. Tovrstnih snovi ne shranjujte na lesenih policah, večjih pakiranj pa ne puščajte v kartonskih škatlah.

Skladišče ali omaro za okolju prijazno shranjevanje / skladiščenje kemikalij označite kot skladišče za sredstva za varstvo rastlin in opremite z napisom Sredstva za varstvo rastlin – nepooblaščenim dostop prepovedan.

Omare za okolju prijazno shranjevanje morajo biti opremljene z znakom Ü, ki označuje, da so prestrezne kadice ustrezno zatesnjene.

Pri teh omarah je treba paziti tudi na prestrezno prostornino polic. Pri skladiščenju sredstev za varstvo rastlin je treba v primeru puščanja prestreči 10 % skladiščene količine oz. vsaj prostornino največje posode. Če ste na vodovarstvenem območju, je treba prestreči celotno skladiščeno količino. Pri tem bo morda treba omare opremiti z večjimi policami.

Lastnosti omar za okolju prijazno shranjevanje / skladiščenje kemikalij

Glede na vrsto skladiščene snovi morajo biti izpolnjene določene minimalne zahteve. Samo tako bo zagotovljeno varno skladiščenje.

Za pravilno in varno skladiščenje nevnetljivih kemikalij in strupenih snovi so zato na voljo omare za okolju prijazno shranjevanje / skladiščenje kemikalij. Te omare so namenjene skladiščenju vodi škodljivih, nevnetljivih tekočin in strupov v delovnih prostorih, skladno s predpisi.

Po želji so lahko opremljene s prestrezno kadico, pri kateri je tesnjenje posebej preizkušeno in opremljeno s certifikatom.

Snovi, pri katerih zaradi njihovih lastnosti odsesavanje ni potrebno, je mogoče shranjevati v omarah za kemikalije ali vitrinah. Nekatere omare za kemikalije so opremljene z vrati s steklom, ki morajo biti izdelane iz varnostnega stekla ali materialov z vsaj enakovrednimi varnostnimi lastnostmi (vezano varnostno steklo, pleksi steklo, polikarbonat).

Naši najbolj priljubljeni izdelki iz teh nasvetov
Ustrezno
Število izdelkov: 59
Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov