Nazaj
Nasveti o izdelkih za Okolje

Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah

Napotek: naslednje dodatne informacije o "Skladiščenju vnetljivih in za vodo škodljivih snovi v prestreznih kadicah" temeljijo na nemških zakonih in uredbah.
Upoštevajte obvezujoče predpise in določila, ki veljajo v vaši državi. Podrobnejše informacije lahko pridobite na pristojnih uradih.

Splošne pravne podlage in definicije

Skladiščenje vodi škodljivih tekočin, skladno s predpisi

Skladiščenje nevarnih snovi in delo z njimi načeloma predstavljata zelo visoko potencialno nevarnost. V obratih, kjer se uporabljajo nevarne snovi, se morajo zato upoštevati posebne zahteve iz zakonodaje (nemški zakoni in uredbe BetrSichV, TRbF, GefStoffV, WHG, VAwS itd.) za zaščito ljudi in okolja.

Nemški zakon o varstvu voda (WHG)

Načelo o skrbi za vodo po nemškem zakonu o vodah (WHG) pravi, da so določeni ukrepi dovoljeni samo tedaj, kadar skladno s človeškimi izkušnjami ni verjetno, da bodo škodovali vodam. V § 62 in § 63 WHG so predpisane zahteve za delo z vodi škodljivimi snovmi in določitev primernosti naprav oz. sistemov za skladiščenje, pretakanje in prelaganje teh snovi.

Nemški zakon o varstvu pri delu (ArbSchG)

§ 3: "Delodajalec je obvezan izpolnjevati potrebne ukrepe zakona o varstvu pri delu (...)." "Delodajalec (...) mora poleg tega dati na razpolago potrebna sredstva."


§ 13: "Za izpolnjevanje obvez so poleg delodajalca odgovorne osebe, ki jih je delodajalec pisno pooblastil."

Postavitev in skladiščenje

Posode, v katerih se skladiščijo vnetljive ali nevnetljive vodi škodljive tekočine, morajo biti z ustreznimi prestreznimi kadicami zavarovane pred iztekanjem (zaščita podtalnice).
Prestrezna kadica mora sprejeti vsebino največje posode (najmanj 10 % skladiščene količine).

Primer:

prestrezna kadica za skladiščenje 2 sodov po 200 l
10 % = 40 l
največja posoda = 200 l
potrebna prestrezna prostornina
prestrezne kadice = 200 l

POZOR: Pri skladiščenju v vodovarstvenih območjih (če je dovoljeno) morajo biti kadice dovolj velike, da lahko zadržijo celotno količino skladiščenja (100 %).

Obstojnost

Korozijska obstojnost uporabljenih materialov za prestrezne kadice ter njihova skladnost s skladiščenimi snovmi morata biti dokazljivo navedeni.


NAPOTEK: Če iz seznamov obstojnosti ni mogoče dobiti podatkov, je material prestrezne kadice običajno lahko enak materialu, iz katerega je skladiščna posoda.

Jeklene prestrezne kadice

Primerne za vnetljive (višina kadice 500 mm) in vodi škodljive tekočine.

Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah wt$

Prestrezne kadice iz polietilena

Primerne za vodi škodljive tekočine ter kisline in baze; niso primerne za skladiščenje vnetljivih tekočin.

Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah wt$

Skupno skladiščenje

Pri skupnem skladiščenju različnih snovi v/na prestreznih kadicah je treba poleg prepovedi za skupno skladiščenje upoštevati tudi, da se nad kadicami ne skladiščijo snovi, ki bi ob stiku lahko med seboj reagirale.
Pri tem ne upoštevajte samo obstojnosti, ampak tudi morebitne eksotermne reakcije, zlasti pri prestreznih kadicah iz polietilena. Pri teh reakcijah nastane toplota, ki uniči statiko kadice.

Delo s prestreznimi kadicami

Uporaba prestreznih kadic je zaradi zakonodaje in ustreznih uredb nujna. Pri uporabi upoštevajte tudi naslednja pravila:

 • Prestrezne kadice je dovoljeno postavljati samo na ravnih površinah, ki so zaščitene pred dežjem. Od prostorske situacije je odvisno, ali bo potrebna zaščita pred zadevanjem.
 • Posode skladiščite na kadicah tako, da ne bodo segale čez rob kadice. Posoda ne bo padla s kadice, v primeru puščanja pa bo iztekla tekočina prestrežena.
 • Če odtakate tekočino iz posode na kadici, je treba paziti, da se iztočna odprtina nahaja nad kadico. Če zaradi mer posode to ni mogoče, podstavite sprednjo posodo. Ta bo varno prestregla puščanja zaradi netesne pipe in dodatno kapljanje tekočine.
 • Če višina za odtakanje v majhno posodo ali viskoznost tekočine ni navedena, je priporočljiva uporaba povišane, nagnjene odlagalne površine.

Obveznosti uporabnika

V direktivi STAWA-R (direktiva za jeklene kadice) so definirane obveznosti uporabnika:

 • Uporabnik je odgovoren za uporabo, skladno s predpisi
 • Vzdrževanje
 • Prestrezna kadica naj ne bo v stiku z vodo in umazanijo
 • Poškodbe na površini je treba takoj odpraviti (korozija)
 • Redno preverjanje (vsaj 1-x tedensko)
 • Vsake 2 leti je treba pregledati stanje prestrezne kadice (mrežaste rešetke)
 • Rezultat je treba dati v zapisnik in ga predložiti na zahtevo urada za vode

Razdelitev nevarnih snovi v razrede ogrožanja vode

nwg: ne ogroža vode

novo*: splošna nevarnost za vodno okolje, npr. trdne zmesi in določene plavajoče tekoče snovi (gnojnica, gnojevka, silaža ali odpadki)

WGK 1: malo ogroža vodo

WGK 2: (opazno*) ogroža vodo

WGK 3: močno ogroža vodo
(* skladno z načrtovano uredbo VAUwS - uredba o napravah za delo z vodi škodljivimi snovmi)

Če snov ni razvrščena v nobenega od razredov, jo mora uvrstiti uporabnik.

Dovoljenja za prestrezne kadice

 • Izjava o skladnosti (ÜHP) potrjuje, da prestrezna kadica izpolnjuje zahteve direktive STAWA-R
 • TÜV ali podobna organizacija za testiranje enkrat ali periodično preverja proizvajalca, če kot strokovno podjetje ustreza zakonu o vodah WHG
 • STAWA-R ne velja za nadgrajene kadice iz jekla s prostornino do maks. 1.000 l
 • Odstopajoči skladiščni sistemi, npr. iz umetne mase, potrebujejo splošno dovoljenje v gradbeništvu, ki ga izda DIBt (Nemški inštitut za gradbeno tehniko, Berlin)
Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah wt$

Sistemi kadic iz jekla

Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah 711
Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah 675
Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah 677
Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah wt$

Sistemi kadic iz umetne mase

Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah 646
Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah 677
Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih snovi v prestreznih kadicah 673
Naši najbolj priljubljeni izdelki iz teh nasvetov
Ustrezno
Število izdelkov: 132
Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov