Nazaj
Nasveti o izdelkih za Proizvodnjo

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect

Pri pravilnem načrtovanju so zelo koristne naslednje informacije:

Priključni moduli so na voljo:

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$
  • 1 x kot osnovni modul in
  • 1 x kot razširitveni modul
  • osnovni modul 800 mm
  • razširitveni modul 760 mm
  • 800 mm + 760 mm = 1560 mm
  • več kot 80 različnih priključnih elementov

Osnovni moduli imajo na levi in desni strani perforirane profilne letvice za namestitev priključnih elementov (npr. odlagalnih površin, kadic, delovnih plošč itd.), ki jih je mogoče obesiti brez orodja (glejte spodaj). Priključne elemente je mogoče enostavno obesiti v 50-mm rastru za višinsko nastavitev glede na uporabnika in jih s posebnimi varnostnimi sponkami ANKE zavarovati pred nenamernim snemanjem.

Profilne letvice

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$

Razširitveni moduli imajo na eni strani perforirane profilne letvice (glejte zgoraj), na drugi strani pa nastavke za povezovanje razširitvenega in osnovnega modula.

Nastavki za povezovanje

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$

Osnovni moduli imajo na levi in desni strani perforirane profilne letvice za namestitev priključnih elementov (npr. odlagalnih površin, kadic, delovnih plošč itd.), ki jih je mogoče obesiti brez orodja. Priključne elemente je mogoče enostavno obesiti v 50-mm rastru za višinsko nastavitev glede na uporabnika in jih s posebnimi varnostnimi sponkami ANKE zavarovati pred nenamernim snemanjem.

Na ta način je mogoče osnovni modul povezati s poljubnim številom razširitvenih modulov in iz njih sestaviti vrsto. Tako nastane industrijska predelna stena, ki razdeli prostor in nudi dodatne možnosti uporabe, kot je prikazano s primeri uporabe.

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$
Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$
Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$

Stabilnost: Ploske ovalne noge iz cevi zagotavljajo potrebno stabilnost. Standardno je osnovni modul dobavljen z dvema ploskima ovalnima nogama, razširitveni modul pa z eno plosko ovalno nogo. Priključni moduli se montirajo na sredino teh nog (prim. nogo M). Z vijaki za talno izravnano je mogoče priključne module poravnati vodoravno. Odvisno od primera uporabe so na voljo tudi druge različice nog:

  • Noga M sredinska montaža
  • Noga F pomična
  • Noga E enostranska montaža
  • Noga B talna pritrditev z vijaki
Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$

Zaradi zagotavljanja stabilnosti priključni elementi ne smejo segati čez noge. Odlagalne površine globine 450 mm so mogoče le v povezavi z enostransko nameščenimi nogami. Delovne plošče za obešanje (globina 500 mm) je dovoljeno obesiti na višino največ 1100 mm od tal do zgornjega roba plošče.

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$

Kotne kombinacije 90°

Z elementi ANKE Connect je mogoče prek kotnega kombinacijskega modula 90° tudi razdeliti prostore. Kotno kombinacijo sestavljata 2 stenska modula, ki sta medsebojno povezana prek 90°-kotnega povezovalnega okovja. Kot na sprednji in zadnji strani prekriva okrasna letev. Odprtino, ki pri tem nastane, je mogoče uporabiti npr. za kabelski kanal. V okrasne letve je mogoče vgraditi vtičnice ali omrežne priključke itd.

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$

Kotna kombinacija A je sestavljena iz 2 osnovnih modulov, postavljenih v kotu 90°. Na obeh straneh je mogoče priključiti razširitvene module. Kotna kombinacija B je sestavljena iz enega osnovnega in enega razširitvenega modula. To kotno kombinacijo je mogoče priključiti na že obstoječo vrsto Connect modulov, saj je pri njej razširitveni modul na eni strani opremljen s povezovalnimi nastavki (glejte opis razširitvenega modula).

Navodila za načrtovanje predelnih sten Connect wt$