Nazaj
Nasveti o izdelkih za Okolje

Majhen leksikon tehnologije za čisti prostor

Najpomembnejše kratice pri tehnologiji za čiste prostore – pojasnila najdete v kratkem leksikonu tehnologije za čiste prostore.

DEHS

Dietilheksil-sebakat: monodisperzijski aerosol, ki se uporablja za preskuse zračnih filtrov.

DOP

Dioktilftalat: preskusni aerosol, ki se je nekdaj uporabljal, vendar pa ima škodljive učinke.

FDA

Food and Drug Administration: ameriški urad za dovoljenja za promet in nadzor.

GMP

Good Manufacturing Practices (dobra proizvodna praksa). Zakonska direktiva EU za izdelavo zdravil.

HEPA

High Efficiency Particulate Air Filter (visoko učinkovit zračni filter)

ISO 14644

Standard za čiste prostore in pripadajoča področja čistega prostora. Del 1 in 2 sta zamenjala standard US-Fed. 209, ki je veljal do novembra 2001.

KBE

Enote, ki tvorijo kolonije: klice, ki se razmnožujejo, npr. bakterije, glive, kvasovke.

Kontaminacija

Onesnaženje z neželenimi, praviloma škodljivimi snovmi. Postopek čiščenja, ki odstranjuje to onesnaženje, se imenuje dekontaminacija.

Mikroorganizmi

Mikroorganizmi so pomemben podrazred delcev. To so enocelični organizmi mikroskopske velikosti, ki se pri ugodnih pogojih razmnožujejo s celično delitvijo.

MPPS

Most Penetrating Particle Size: delci najbolj prodornih velikosti za nek filter.

Delci

Trdni ali tekoči delci z definiranimi fizikalnimi mejami.

PIC

Pharmaceutical Inspection Convention (svetovno sodelovanje in izmenjava informacij zdravstvenih oblastnih organov glede izdelave zdravil)

Čisti prostor

Prostor, v katerem je koncentracija delcev v zraku nadzorovana in omejena. Urejen je tako, da se čim bolj zmanjša dovajanje, sproščanje in odlaganje delcev. Poleg števila delcev se uravnavajo tudi temperatura, zračna vlaga in zračni pritisk.

SOP

Standard Operation Procedures: standardizacija procesov.

ULPA

Ultra Low Penetration Air Filter, U15-U

US-Federal Standard 209

Poznan in mednarodno upoštevan standard za klasifikacijo čistosti zraka. Novembra 2001 ga je zamenjal standard DIN EN ISO 14644-1.

Naši najbolj priljubljeni izdelki iz teh nasvetov
Ustrezno
Število izdelkov: 20
Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov