Nazaj
Nasveti o izdelkih za okolje

Skladiščenje vnetljivih tekočin v varnostnih omarah

Splošne pravne podlage in opredelitve

Za skladiščenje nevarnih snovi velja naslednja opredelitev:

Nevarne snovi je treba shranjevati ali skladiščiti tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi ali okolja. Preprečiti je treba zlorabo ali napačno uporabo. Shranjevanje nevarnih snovi v posodah za živila je prepovedano. Skladiščenje je hranjenje nevarnih snovi za poznejšo uporabo in predajo drugim.

Vključuje priprave, npr. za premikanje tovora ali razkladanje, če se ta opravila ne zgodijo v 24 urah po začetku ali naslednji delovni dan. Če je ta delovni dan sobota, se rok izteče ob koncu naslednjega delovnega dne.

Skladiščenje v varnostnih omarah in ukrepi za zaščito pred eksplozijami

Skladiščenje vnetljivih tekočin v varnostnih omarah tipa 90 po EN 14470-1 v delovnih prostorih ima številne prednosti:

 • Izpolnjevanje osnovnih zahtev za zaščito pred požarom in eksplozijami
 • Hitro in učinkovito skladiščenje nevarnih snovi v varnostnih omarah po koncu dela
 • Zmanjšanje nezaščitenega skladiščenja nevarnih snovi na delovnem mestu
 • Zmanjšan obseg prevažanja nevarnih snovi znotraj podjetja in zmanjšanje s tem povezanega tveganja
 • Prilagodljivost mest za skladiščenje
 • Možnost učinkovitejše rabe prostorov za skladiščenje

Opomba: Po posvetovanju z lokalnimi gasilskimi enotami je namestitev varnostnih omar mogoča tudi na hodnikih, če to ne omejuje širine evakuacijske poti.

Varnostne omare s tehničnim zračenjem in brez njega

Varnostne omare morajo biti vedno opremljene s tehničnim zračenjem. To je lahko urejeno na enega od naslednjih načinov:

 • Priključitev na že obstoječi prezračevalni sistem
 • Ločen ventilator z ustreznim odvodom odpadnega zraka
 • Odzračevalni nastavek, vgrajen v varnostni omari, z ustreznim odvodom odpadnega zraka
 • Priključitev filtrirnega prezračevalnega nastavka po principu adsorpcije

V teh primerih določitev cone eksplozijske ogroženosti okoli omare ni potrebna.

Filtrirni prezračevalni nastavek

Praktični preskusi so pokazali, da pri uporabi filtrirnih prezračevalnih nastavkov med delovanjem varnostnih omar ne more priti do požarov v adsorpcijskih filtrih, kot jih poznamo iz velikih industrijskih obratov, če je filtrirni prezračevalni nastavek v varnostni omari opremljen z neprekinjeno delujočo zaščitno enoto. Če uporaba tehničnega zračenja ni mogoča, lahko varnostna omara deluje tudi brez njega. V tem primeru je treba določiti cono ogroženosti.

Varnostne omare po DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1 – glavne zahteve

Varnostne zahteve

 • Zmanjšanje tveganja požarov pri skladiščenju gorljivih snovi in zaščita vsebine omare v primeru požara za določen (preverjen) čas.
 • Zmanjšanje hlapov, ki izhajajo v delovno okolje.
 • Zadrževanje morebitnih izteklih tekočin v notranjosti omare.
 • Prvič so tudi gasilci opredeljeni kot izrecni cilj zaščite. Standard zahteva dovolj časa, da osebje lahko zapusti delovni prostor, in dovolj časa, da gasilci pridejo v stavbo, preden nastane nekontroliran požar zaradi skladiščenih gorljivih snovi.


Protipožarna obstojnost

 • Test samostojne, prostostoječe omare v komori z gorenjem.
 • Celotna omara mora biti izpostavljena enakim pogojem vročine.
 • Izpostavljenost plamenom skladno z enotno temperaturno krivuljo 1363-1 (5.1.1).
 • V omari se meri dvig temperature (13 merilnih mest na površini in zrak).
 • Omara je nato razvrščena kot tip 15, 30, 60 ali 90.


Vrata

 • Vrata mora biti mogoče povsem zapreti z vseh položajev (čas zapiranja maks. 20 s).
 • Vgrajene blokirne priprave morajo sprostiti blokirana vrata pri temperaturi 50 °C (+0/–10 °C).


Zračenje

 • Obvezne so odprtine za dovod in odvod zraka.
 • Prezračevalne odprtine se morajo pri temperaturi 70 °C (±10 °C) samodejno zapreti.


Police in izvlečni deli

 • Police in izvlečni deli morajo prenesti obremenitev, ki jo je določil proizvajalec, za čas trajanja požara.


Talna prestrezna kadica

 • Talna prestrezna kadica mora po požaru ohraniti svojo tehnično uporabnost.
 • Vizualni pregled (talno prestrezno kadico napolnimo z vodo).


Dobavljene informacije

 • Navodila za uporabo z navedbami maksimalne nosilnosti polic ali izvlečnih delov omare in prostornine talne prestrezne kadice, priporočila za kontroliranje in vzdrževanje, proizvajalčeva izjava o skladnosti ali potrdilo o skladnosti, ki ga izda pooblaščeni preskuševalni inštitut.


Oznake in napisi

 • Napotek: vrata naj bodo po uporabi zaprta.
 • Opozorilna simbola: „Caution: risk of fire“ in „Fire: open light and smoking forbidden“ v skladu s standardom ISO 3864.
 • Protipožarna obstojnost v minutah po DIN EN 14470-1.
 • Ime in/ali blagovna znamka proizvajalca.
 • Številka modela in leto izdelave.
Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov