Nazaj
Nasveti o izdelkih za Pisarno

Ponazarjanje v skladišču in proizvodnji: z metodo kanban do večje učinkovitosti

Osnovna ideja kanbana je, da na mestu uporabe najbolje vedo, kaj potrebujejo za proizvodnjo. Japonski sistem za upravljanje proizvodnje se je uveljavil v mnogih sodobnih proizvodnih obratih in postal sestavni del sodobnega agilnega vodenja. Za zmanjšanje stroškov, večjo učinkovitost in nemoten pretok materiala so potrebne preglednost, jasna komunikacija in pravilna ponazoritev.

Delo z metodo kanban wt$

Japonsko načelo vlečenja: kanban v podjetju

S kanbanom v njegovi osnovni obliki za proizvodnjo dobijo klasične strukture nabave in pretoka materiala novo obliko. Naročanje in dodeljevanje blaga ustreznim proizvodnim mestom običajno poteka centralizirano, pri sistemu kanban pa blago naročajo neposredno z mesta uporabe – po potrebi in ob pravem času.

Pri uporabi načela vlečenja se ključna vozlišča v podjetju – nabava, logistika, skladiščenje, proizvodnja – v idealnem primeru gladko povežejo tako, da se posledično znižajo potrebna količina skladiščnega prostora in stroški nabave, obenem pa se optimizira čas pretoka blaga. S tem postane celotni proces preglednejši, prilagodljivejši in zanesljivejši.

Koristi se nato prenašajo tudi na druga področja v podjetju, kot so trženje in kadrovski postopki. V številnih pogledih se dejavniki kanbana prekrivajo z drugimi metodami, kot je scrum – vse metode skupaj pa so del agilne organizacije. Poudarek je vedno na naslednjih točkah:

 • S pomočjo ponazarjanja postane potek dela viden in ga je zato lažje upravljati.
 • Potek dela je razdeljen na manjše podenote oziroma naloge in je zato preglednejši.
 • Potek dela se ne spremeni takoj, temveč se lahko med procesom evolucijsko optimizira.


Načelo vlečenja velja tudi v širšem kontekstu kanbana: delavec lahko opravlja le določeno število nalog hkrati. Šele ko opravi neko nalogo, se mu lahko dodeli naslednja, ki je na vrsti. Pri tem je pomembno, da izvajalci nove naloge od svojega predhodnika prevzamejo sami – naloge se ne podajajo enostavno naprej.

To pomaga preprečevati ozka grla in jasneje prepoznavati potrebe ali težave. Kanban pa je še toliko primernejša izbira za proizvodnjo zaradi naslednjih vidikov:

 • Manjša začasna skladišča na zadevnih mestih uporabe določenega blaga zmanjšujejo razdalje za transport in povečujejo preglednost.
 • Z asinhronim odvzemanjem blaga iz skladišč in njihovim polnjenjem se optimizirajo odzivi na nihanja v pretoku.
 • Naročanje po potrebi omogoča prilagajanje spremembam v proizvodnji.
 • Ključnega pomena je, da se blago ne kopiči in se pravočasno naroča ter da je vzpostavljena jasna komunikacija.
 • Z najpreprostejšimi sredstvi za ponazarjanje postanejo dejanske potrebe jasne.

Na kratko: kanban je odvisen od ponazarjanja

Pomen ponazarjanja in komunikacije je zasidran že v samem imenu sistema. Kanban v japonščini pomeni „(vizualna) kartica“, osrednji nosilec informacij, ki spremlja in sproži tok blaga. Danes je ta kartica običajno modernizirana in digitalizirana, toda njena struktura se je od uvedbe načela v podjetju Toyota leta 1947 komaj kaj spremenila.

Poleg kartic imajo ključno vlogo še table za kanban, ki kar se da preprosto ponazarjajo informacije o poteku dela:

 • Trije stolpci: v pripravi (to do), v izvedbi (doing), zaključeno (done)
 • Vsaka posamezna naloga se kot kartica vnese v ustrezni stolpec in nato razporeja glede na delovno fazo


To osnovno strukturo je možno preprosto prilagoditi, vedno pa sledi istemu načelu. Z različnimi barvnimi shemami za kartice ali podrobnejšo delitvijo srednjega stolpca lahko tabla za kanban postane izjemno učinkovito orodje za upravljanje:

 • Na prvi pogled je jasno, kakšno je trenutno stanje poteka dela.
 • Prikazuje ozka grla, odgovornosti in/ali zmogljivosti.
 • Nadomešča dolge sestanke in obširne razlage.
 • Več ko imajo zaposleni izkušenj z metodo kanban, bolj sporočilna postane.
 • Zaradi jasnih opisov nalog jih lahko zaposleni začnejo opravljati/zaključijo bolj samostojno.


Pomembno je, da pri delu z metodo kanban in načrtovalnimi tablami velja določena mera discipline in se delovni postopki ali projekti ne zapletejo preveč. V proizvodnji je na primer table za kanban smiselno namestiti za posamezne proizvodne komplekse in jih postaviti na mesta, kjer bodo najbolje služile svojemu namenu. Seveda mora tabla za kanban omogočati tudi podajanje povratnih informacij, saj to omogoča postopno optimizacijo procesov.

Delo z metodo kanban wt$

Spletna orodja ali tabla za kanban – katera metoda za ponazarjanje je boljša?

Številna uspešna spletna orodja za vodenje projektov temeljijo na metodi kanban in digitalizirani beli tabli. To pa pomena analognih tabel prav nič ne zmanjšuje – ravno nasprotno. Bele table ali table za kanban so v mnogih primerih veliko bolj smiselna odločitev. To kaže tudi primerjava obeh metod:

Analogna tabla za kanban

 • za skupine na lokaciji
 • vedno na vidnem mestu, vedno pred očmi
 • hiter pregled nad spremembami
 • prostorsko omejena raven podrobnosti
 • visoka stopnja formalizacije in simbolne vrednosti
 • klasična informacijska tabla
 • neposreden predmet pogovora na sestankih
 • pregled stanja
 • preprostejša uporaba table

Virtualna tabla za kanban

 • za decentralizirane, virtualne ekipe
 • vidna le, ko ste na spletu
 • obvestila po e-pošti se hitro izgubijo
 • neskončno možnosti razdelitve table
 • z eno kartico lahko vstavite veliko podatkov
 • delovno orodje s povezavami/sklici itd.
 • tehnične zahteve za predstavitve
 • dnevniki omogočajo sledenje spremembam
 • na uporabo table se morate navaditi

Glede na navedeno ima analogna tabla za kanban prednost v proizvodnji ali oddelkih in neposredno povezuje predstavitev procesa z „resničnim“ izvajanjem nalog na lokaciji. Poleg tega je omejeni prostor, ki je na voljo, odlična priložnost za bolj strnjeno razmišljanje o nalogah in odgovornostih v smislu učinkovitosti.

Tako kot za metodo scrum so tudi za kanban pomembni vsakodnevni kratki sestanki, ki jih je najboljše izvajati stoje neposredno ob tabli. Na osrednja vprašanja (kdo je zadolžen za katero opravilo, kaj je treba opraviti, kje se je zataknilo) je možno odgovoriti zelo hitro, spremembe na tabli pa se lahko izvedejo hitro in skupinsko, saj pri tem sodelujejo vsi udeleženci sestanka.

Po drugi strani pa je virtualna tabla odlično orodje za naloge in postopke, ki se v vsakem primeru izvajajo v virtualnem okolju – na primer pri oblikovanju nove predstavitve podjetja ali usmerjanju spletnih dejavnosti. Za to sta sicer potrebna uvajanje in usposabljanje uporabnikov, toda po vzpostavitvi procesa se znatno zmanjša potreba po e-poštni ali telefonski komunikaciji. Poleg tega spletno orodje predstavlja arhiv procesov, ki se lahko uporablja pri pregledih in drugih dejavnostih agilnega načina dela.

To pri fizičnih tablah za kanban sicer ni neposredno možno, vendar je s tehničnim razvojem za predstavitve in moderiranje izvedljivo tudi to. S kompletom Capture APP lahko digitalizirate posnetke analognih tabel in jih virtualno obdelujete po določenih merilih.

Konec koncev pa je ključnega pomena to, da so table za kanban in drugi pripomočki za vizualizacijo le podporna orodja. Pri vseh dejavnostih v agilnem podjetju sta temeljnega pomena ustrezna komunikacija in sodelovanje zaposlenih – to pa lahko z ustrezno opremo še dodatno podprete. Pri izbiri pravih izdelkov vam naše osebje z veseljem pomaga tudi osebno.

Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov