Nazaj
Nasveti o izdelkih za Okolje

Informacije o odsesavanju nevarnih snovi na delovnih mestih za nevarne snovi

Varno prestrezanje in odsesavanje zdravju škodljivih hlapov neposredno na delovnem mestu

Delovno mesto za nevarne snovi lahko preprosto postavite na obstoječe delovne mize in podobna delovna mesta. Ustrezna podnožja so na voljo kot dodatna oprema.

Zakaj potrebujemo delovno mesto za nevarne snovi?

Skladno z zakoni, ki se nanašajo na nevarne snovi in delovna mesta, morajo biti vsi nastali hlapi, plini ali suspenzijske snovi v celoti zajeti na mestu, kjer izhajajo ali nastajajo, preden lahko škodujejo zdravju ali okolju. Delovno mesto za nevarne snovi z veliko učinkovitostjo zagotavlja, da hlapi, plini ali suspenzijske snovi ne obremenijo zraka za dihanje pri delu z nevarnimi snovmi (npr. pri pretakanju, lepljenju, čiščenju, pripravi, tehtanju itd.). Pri pravilni uporabi delovnega mesta za nevarne snovi je poleg tega zagotovljeno, da so koncentracije nevarnih snovi veliko manjše od dopustnih vrednosti in zato ne more priti do nastajanja eksplozivnih zmesi plinov in zraka.

Informacije o odsesavanju nevarnih snovi ha&

Kako deluje delovno mesto za nevarne snovi?

Samo optimalna kombinacija dovajanja in odvajanja zraka omogoči učinkovito in varno zadrževanje nevarnih snovi na delovnem mestu za nevarne snovi. Sposobnost zadrževanja snovi v delovnem mestu za nevarne snovi je v veliki meri odvisna od dosežene hitrosti dovodnega toka zraka v napravo. Povečana količina dovodnega zraka seveda zahteva, da se istočasno poviša tudi količina odvajanega zraka. Za optimalni zajem in odvajanje škodljivih snovi je potrebna velika hitrost zraka v območju sprednje odprtine. Samo takšno skupno delovanje lahko prepreči morebitno odbijanje škodljivih snovi od zadnje stene, pri čemer bi se potem spredaj izločale iz delovnega mesta za nevarne snovi.

Zastori svežega zraka

Delovno mesto za nevarne snovi lahko zaradi svojega optimalnega odvajanja zraka in s pomočjo zastorov svežega zraka v zgornjem in spodnjem območju sprednje odprtine izpolnjuje zgoraj opisane zahteve:

 • Močan radialni ventilator dovaja zrak za zastore svežega zraka
 • Potrebni dovodni zrak se vsesava iz delovnega prostora
 • Dovodni zrak se prenaša v aluminijaste profile ogrodja, medsebojno povezane s kotnimi vozlišči
 • V cevnem okviru nastane nadtlak, ki oskrbuje obe šobi svežega zraka, nagnjeni navznoter za 45°
 • Nevarne snovi, ki se zadržujejo ali nastajajo v delovnem območju (plini, hlapi ali suspenzijske snovi), bodo varno zajete in prenesene nazaj na prestrezno steno
 • Sesalne reže in odvajanje v sistem odpadnega zraka poskrbijo za optimalno odsesavanje in učinkovit zajem nevarnih snovi
 • Delovno mesto za nevarne snovi je treba priključiti na primerno lokalno odzračevalno napeljavo

Varnost pri zajemu škodljivih snovi

Delovno mesto za nevarne snovi namensko ustvarja zastore čistega zraka v sprednjem delu in odsesava zrak ob zadnji steni, s čimer uporabniku omogoči najučinkovitejšo obliko zajema škodljivih snovi.

Varno delovanje

 • Serijsko vgrajena kontrolna priprava za stalen prikaz ventilacijske funkcije
 • Merjenje tlaka za nadzor obstoječih količin zraka v jašku odvodnega in dovodnega zraka
 • Vgrajene tlačne doze z nastavljivo želeno vrednostjo, nastavljeno na potrebne želene (najmanjše) količine zraka
 • Signalni alarm (zvočni in optični) pri pribl. 10% odstopanju od nastavljenih zračnih vrednosti. Optični alarm ugasne, ko so nastavljene želene vrednosti ponovno dosežene.
 • Po želji tudi alarmni kontakt brez potenciala za posredovanje na centralno upravljalno mesto
 • Vgrajen akumulator zagotavlja delovanje celotne kontrolne enote tudi pri izpadu elektrike

Povzetek

Delovna mesta za nevarne snovi uporabniku zagotavljajo najvišjo varnost in varovanje zdravja:

a) Zastori svežega zraka v sprednjem delu so optimalno usklajeni med seboj

b) Optimalno oblikovano odvajanje odpadnega zraka

c) Serijska priprava za kontrolo ventilacije

Nadaljnje izvedbe poleg ponujenih modelov in dodatna oprema so na voljo po naročilu.

Prosimo, povprašajte - z veseljem vam bomo svetovali!

Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov