Trgovina z oznako Modri angel

Ste vedeli, da je Modri angel najstarejša, najbolj znana in kompleksna oznaka za okolje na svetu?

Certifikat Modri angel je bil razvit leta 1978 in se je od takrat neprestano spreminjal, tako da se danes deli na štiri zaščitne znake. Podnebju prijazen izdelek nosi oznako „varuje podnebje“. Druge oznake so še „varuje zdravje“, „varuje vodo“ in „varuje vire“. Znak Modri angel prejmejo samo tisti izdelki in storitve iz neke skupine izdelkov, ki so najbolj prijazni do okolja. V Nemčiji ima znak Modri angel trenutno približno 12.000 izdelkov od 1.500 podjetij v 120 skupinah izdelkov. Nemško Ministrstvo za okolje si kot imetnik znaka prizadeva celo za to, da bi Modri angel postal vse pomembnejše merilo za javna naročila.

Tudi mi želimo svojim kupcem ponuditi inovativne rešitve, ki so prijazne do okolja in naravnih virov. S tem vam omogočimo, da opravite bolj trajnostne nakupe in bolje razumete ekološke ter socialne posledice odločitve za nek nakup. Kot eno vodilnih evropskih podjetij B2B se zavedamo svoje odgovornosti, zato z veseljem opravljamo zahtevne preskuse za pridobitev znaka Modri angel. Neodvisnost in verodostojnost pri tem zagotavljajo žirija okoljskega znaka, nemško Ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev, nemški Urad za okolje in družba RAL gGmbH. Oglejte si ponudbo okolju prijaznih izdelkov, da bo nakup res trajnosten.