080 1037  
  Tiskanje strani
Izpolnjujemo Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)Evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ureja preprečevanje, zmanjševanje in odstranjevanje naraščajoče količine odpadnih delov iz zavrženih električnih in elektronskih aparatov.
WEEE obvezuje vse, ki dajejo takšno blago v promet, da zadevne aparate ob koncu uporabe ponovno prevzamejo in ekološko sprejemljivo odstranijo.

Zaradi tega smo opravili potrebno registracijo in se pridružili licenčnemu sistemu za odstranjevanje.

Na ta način v polnem obsegu izpolnjujemo zakonske predpise Evropske direktive o odpadni električni in elektronski opremi WEEE.

Primerjava izdelkov