080 1037  
  Tiskanje strani

Pogosta vprašanja in odgovori o bio čistilni mizi

1. Kako deluje čistilna tekočina?

Čistilna tekočina vsebuje tenzide in mikroorganizme. Tenzidi odstranijo umazanijo z elementov. Mikroorganizmi na naraven način razgradijo vnesena olja in maščobe ter tako poskrbijo, da se čistilna kopel samodejno čisti. Mikroorganizmi lahko dnevno razgradijo pribl. 500 ml olja in maščob.

2. Kdaj je treba tekočino doliti oz. zamenjati?

Tekočino je treba doliti, ko v rezervoarju doseže najnižjo oznako 40 l pri bio čistilni mizi Kompakt oz. 60 l pri bio čistilni mizi Komfort. Krmilnik prikaže oznako LO, ko tekočina doseže najnižjo količino polnjenja. Tekočino je treba zamenjati takrat, kadar njen čistilni učinek ne zadostuje več. Običajno ne pride do nasičenja kopeli zaradi razgrajevanja olja z mikroorganizmi. V kopeli pa se lahko nabira tudi gošča, ki ni razgradljiva. Da bi jo odstranili, je priporočljivo enkrat letno zamenjati tekočino.

Kako odstranimo uporabljeno tekočino?

 • Tekočine ne zlijte v odtok, temveč jo oddajte v predelovalnico (običajno je razvrščena kot mešanica olja in vode)
 • Ključ za razvrščanje odpadkov za uporabljeno tekočino je odvisen od tega, katere snovi ste vnesli vanjo
  Primer:
  o 110113: odpadki iz kemične obdelave površin in premazovanja kovin ter drugih materialov - odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi
 • Čistilna tekočina je primerna za lovilnik olja skladno z ÖNORM B5105

4. Kakšna je razlika med čistilnim učinkom bio čistilne mize v primerjavi z običajnimi čistilniki delov?

Čistilni učinek je odvisen od zamazanosti. Pri običajnih oljih (olje za menjalnike, motorno olje, rezalno olje, hladilno sredstvo za rezanje, hladilna maziva itd.) in lahkih maščobah je čistilni učinek bio čistilne mize enako dober ali celo boljši. Zaradi razgradnje olja ostane čistilni učinek v bio čistilni mizi stalno na visoki ravni, pri hladnih čistilih pa se postopoma zmanjšuje.

5. Ali obstajajo kakšne prednosti za zdravje?

Da, čistilna tekočina ni gorljiva in ne vsebuje topil. Čistila z vsebnostjo topil lahko slabo vplivajo na živčni sistem (slabost, glavobol, omotica, motnje ravnotežja, omamljenost, zmanjšana senzorična in motorična natančnost ter storilnost) ter poškodujejo kožo, jetra in ledvice. Bio čistilne mize ne prinašajo takšnih nevarnosti za zdravje.

6. Katere snovi ne smejo priti v čistilno kopel?

 • Težke kovine (npr. krom, mangan, cink, svinec, živo srebro, kadmij, nikelj in arzen): fin prah je najbolj škodljiv za mikroorganizme, saj ima veliko površino in se hitro pomeša v čistilno tekočino. Večji kot so delci, kasneje se razpustijo, zato jih filtri lahko zadržijo. Ena od rešitev je, da uporabnik najprej v ločeni kopeli z vodo spere delce težkih kovin.
 • Kisline in baze: že majhna vsebnost kisline lahko opazno zniža pH-vrednost in uniči mikroorganizme. Baze niso tako kritične, vendar se jim vseeno izogibajte.
 • Topila (hladna čistila), zavorna tekočina, izopropanol, razkužila (antiseptična)
 • Goriva (nekaj kapljic ni problematičnih)

7. Ali čistilna tekočina vsebuje perfluorirane tenzide (PFT)?

Ne!

8. Ali čistilna tekočina vsebuje AOX?

Ne!

9. Ali čistilna tekočina vsebuje nitrilotriocetno kislino (NTA)?

Ne!

10. Kakšen je čas odcejanja čistila? Koliko časa traja, da se obdelovanci po čiščenju posušijo?

Čas odcejanja čistila je podoben kot pri vodi. Odvisen pa je tudi od temperature okolice, materiala obdelovanca itd.

11. Ali čistilna tekočina vsebuje sredstva za zaščito pred korozijo?

Da. Čistilo vsebuje začasno zaščito pred korozijo.

12. Kaj je treba upoštevati, kadar več dni ne uporabljate bio čistilne mize (npr. ob koncu tedna)?

Naprave po možnosti ne izklopite popolnoma. Pri večdnevni prekinitvi dovajanja kisika in pomanjkljivem segrevanju lahko mikroorganizmi odmrejo. Nastane lahko neprijeten vonj po gnitju. Bio čistilna miza Komfort ima energijsko varčen način delovanja, ki ga lahko vklopite v takšnih primerih. Omogoča nizke stroške za elektriko, ne da bi morali mikroorganizmi odmreti. Energijsko varčen način vklopite tako, da na krmilno tipko pritisnete za 3 sekunde.

13. Ali so mikroorganizmi genetsko spremenjeni?

Ne.

14. Ali so mikroorganizmi zdravju škodljivi?

Rodovi bakterij, uporabljeni v čistilni tekočini, so uvrščeni v stopnjo tveganja 1 po nemški Uredbi o bioloških dejavnikih.
To pomeni: "Pri delu z bakterijami, razvrščenimi v skupino 1, v skladu s sodobnimi dognanji v znanosti ne obstaja nobeno tveganje za ljudi in vretenčarje".
Kljub temu naj zaposleni pri čiščenju z mikrobiološko tekočino nosijo rokavice, ki so nepropustne za vodo in odporne proti kemikalijam - enako, kot sicer velja za čiščenje s čistili, ki vsebujejo topila.

15. Katere snovi lahko mikroorganizmi razgradijo?

 • Organske snovi/ogljikovodike, kot so olja, hladilna sredstva za rezanje, hladilna maziva, olja za zaščito pred korozijo, lahke maščobe itd.
 • Sintetična olja biološko niso dobro razgradljiva

16. Ali lahko mikroorganizmi razgradijo rastlinska olja?

Ne. Rastlinska olja in maščobe niso ogljikovodiki, kot npr. mineralno olje, temveč trigliceridi. Mikroorganizmi pa lahko razgrajujejo samo ogljikovodike.

17. Koliko časa traja, da naprava po prvem zagonu doseže optimalno obratovalno temperaturo 41 °C?

Segrevanje z 10 °C na 41 °C traja pribl. 2 do 3 ure (odvisno od temperature okolice).

18. Ali se strošek bio čistilne mize v primerjavi s hladnimi čistili povrne?

 • Da, življenjska doba kopeli pri bio čistilni mizi je štirikrat daljša.
 • Dodatni varnostni ukrepi, kot npr. odvajalniki zraka, zaščita pred eksplozijo, zaščita dihal itd. niso potrebni.
 • Tudi stroški z upravljanjem so nižji v primerjavi s hladnimi čistili, saj bio čistilna miza ne spada pod 31. nemško zvezno uredbo o zaščiti pred emisijami in je zato ni treba dodati v letno bilanco topil.

19. Kako pogosto je treba čistiti filtre?

Vsi filtri so namenjeni večkratni uporabi, zato jih lahko preprosto čistite.
Po vsakem čiščenju v kopeli očistite sito v odtoku. Grobe delce lahko obrišete s papirnato brisačo.
Fini filter je treba ob običajni intenzivnosti uporabe preveriti enkrat tedensko in ga po potrebi očistiti. Če je potrebno, lahko zamenjate celotno jedro filtra z najlonsko mrežico.

20. Kakšna je lahko najvišja temperatura okolice na mestu, kjer stoji bio čistilna miza?

Temperatura v prostoru sme znašati največ 40 °C.

21. Ali je dovoljeno bio čistilno mizo postaviti v cono z nevarnostjo eksplozije?

Ne. Bio čistilne mize nimajo zaščite pred eksplozijo.
Primerjava izdelkov