Nazaj
Nasveti o izdelkih za Skladišče

Znak kakovosti RAL

Znaki kakovosti RAL potrjujejo izpolnjevanje visokih zahtev po kakovosti, ki jih nadzorujejo nevtralne organizacije. Oznaka RAL RG-614 se podeljuje za preizkušene izdelke, namenjene skladiščenju in opremi obratov. Ti izdelki morajo izpolnjevati visoke zahteve po kakovosti in varnosti. Kupci lahko na podlagi le te pričakujejo blago z zagotovljenimi lastnostmi.

Izdelki, ki so prejeli znak kakovosti RAL, morajo izpolnjevati vsaj naslednjih 9 točk kakovosti:

  • Trdnost in nosilnost mora preveriti priznan statik. Preverjen statični izračun mora biti na razpolago.
  • Trdnost in nosilnost vključno z zadostno togostjo v vzdolžni in globinski smeri sta dokazani pri polnih obremenitvah med obratovanjem.
  • Proizvajalec uporablja za te izdelke izključno normirane materiale.
  • Proizvajalec razpolaga s kvalificiranim strokovnim osebjem za načrtovanje, proizvodnjo in montažo izdelkov.
  • Tovarniške preizkuse, ki jih proizvajalec opravi, uradno potrdi državni urad za testiranje materiala.
  • Proizvajalec izvaja kontrolo izdelkov in jo beleži, s čimer dokazuje njihovo stalno kakovost.
  • Državni urad za testiranje izdelkov vsaj dvakrat letno pri proizvajalcu nenajavljeno preverja stalnost kakovosti in varnosti izdelkov.
  • Proizvajalec poda uporabniku jasna navodila za uporabo za statično varno montažo in obratovanje.
  • Proizvodi proizvajalca so praviloma opremljeni s ploščicami, na katerih so navedene maksimalne obremenitve blokov in predelkov.
Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov