Nazaj
Nasveti o izdelkih za Proizvodnjo

Osem vprašanj o prvi pomoči v podjetju

Opomba: naslednje dodatne informacije o prvi pomoči temeljijo na nemških zakonih in predpisih. Upoštevajte veljavne predpise in pravila, ki veljajo v vaši državi. Podrobnejše informacije dobite pri pristojnih uradih.

Kljub vsemu trudu pri preprečevanju nesreč se lahko hitro zgodi, da se kateri od zaposlenih pri svojem delu poškoduje in potrebuje prvo pomoč. Kaj točno pa prva pomoč obsega? In kaj mora biti na voljo v podjetju, da jo je možno nuditi?


V spodnjem prispevku smo opisali, na kaj je treba paziti pri prvi pomoči, kaj predpisujejo zakoni in katere izdelke za ukrepe prve pomoči potrebujete v podjetju.

Nasveti za prvo pomoč wt$

Kaj določajo predpisi?

Nemški predpis za preprečevanje nesreč BGV A1 „Načela preventive“ določa zahteve glede materiala in opreme za prvo pomoč v podjetju. Pojasnila in podrobnosti o tem predpisu najdete v smernicah BGR A1 „Načela preventive“.


Skladno z 2. členom BGV A1 mora delodajalec poskrbeti za potrebne ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu in učinkovito prvo pomoč. V skladu s 24. členom BGV A1 je za organizacijo prve pomoči v podjetju odgovoren lastnik podjetja. Poskrbeti mora za vse potrebno, da bo v primeru nesreče možno nuditi prvo pomoč.

Kaj konkretno to pomeni za delodajalca? Za organizacijo prve pomoči v podjetju je potreben material za prvo pomoč, reševalni transportni pripomočki, sanitetni prostori in po potrebi še reševalni pripomočki. Poleg tega morajo imeti osebe, ki so pooblaščene za nudenje prve pomoči v podjetju, opravljeno izobraževanje o prvi pomoči. Več o tem boste izvedeli v naslednjih odstavkih.

Kaj je treba upoštevati pri materialu za prvo pomoč?

Nasveti za prvo pomoč ler

Material za prvo pomoč obsega škatle, omarice in kovčke za prvo pomoč. Glede na situacijo v podjetju je odvisno, katera od različic je najustreznejša. Škatlo s prvo pomočjo lahko hitro shranite v omaro, omarico za prvo pomoč pa je treba za stalno pritrditi na steno. Kovček za prvo pomoč združuje oboje: zaradi ročaja ga udobno prenašate, s pritrdilnim materialom pa ga lahko pritrdite na steno.

Material za prvo pomoč mora biti vedno pri roki in lahko dostopen, zaščiten pred škodljivimi vplivi ter na voljo v zadostni količini. Redno je treba preverjati, ali je na voljo dovolj ustreznega materiala.

Skladno s 6. odstavkom 24. člena BGV A1 je treba vsako nudenje prve pomoči zabeležiti v zvezek prve pomoči, tega pa hraniti pet let. Ta dokumentacija je pomembna osnova za načrtovanje in organizacijo prve pomoči. Z njo lahko analizirate ključne vidike nesreče in posledične poškodbe in tako poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe. Pri nesrečah pri delu je tak zvezek dokaz, s katerim lahko pri zavarovalnici zahtevate odškodnino.

Koliko materiala za prvo pomoč potrebujete?

Različni standardi DIN predpisujejo, koliko določenega materiala mora vsebovati škatla, omarica ali kovček za prvo pomoč. Po standardu DIN 13157 mora imeti mala škatla 65 kosov, med drugim različne povoje, komprese, trikotne rute, škarje, obliže, rokavice za enkratno uporabo in reševalno odejo. Velika škatla po DIN 13169 vsebuje 127 kosov. Pomembno je vedeti, da se obe škatli ne razlikujeta po vrsti materiala, temveč količini posameznih kosov.

Odvisno od velikosti podjetja in obstoječih nevarnosti mora biti na voljo ustrezno število škatel za prvo pomoč:

Upravni in trgovski obrati

od 1 do 50 zaposlenih: 1 mala škatla za prvo pomoč

od 51 do 300 zaposlenih: 1 velika škatla za prvo pomoč

na 300 naslednjih zaposlenih dodatno 1 velika škatla za prvo pomoč

Proizvodni in predelovalni obrati

od 1 do 20 zaposlenih: 1 mala škatla za prvo pomoč

od 21 do 100 zaposlenih: 1 velika škatla za prvo pomoč

na 100 naslednjih zaposlenih dodatno 1 velika škatla za prvo pomoč

Gradbišča

od 1 do 10 zaposlenih: 1 mala škatla za prvo pomoč

od 11 do 50 zaposlenih: 1 velika škatla za prvo pomoč

na 50 naslednjih zaposlenih dodatno 1 velika škatla za prvo pomoč

Veliko škatlo za prvo pomoč po DIN 13169 lahko nadomestite z dvema malima po DIN 13157.

Ali obstajajo pravila glede roka uporabe materiala za prvo pomoč?

Vsebina škatel, omaric ali kovčkov za prvo pomoč ima različen rok trajanja. Sterilno zapakirani materiali (npr. komprese ali povoji) imajo rok trajanja, ki lahko odvisno od proizvajalca znaša do 20 let. Po nemškem zakonu o medicinskih pripomočkih tega materiala po preteku datuma uporabe ni več dovoljeno uporabljati. To strogo pravilo temelji na dejstvu, da na primer povoji po tem času niso več sterilni, obliži pa se ne prilepijo več dobro. Nesterilno zapakiran material (npr. trikotne rute ali reševalne odeje) nimajo datuma uporabe, zato jih zamenjate šele po uporabi.

Nasveti za prvo pomoč wt$

Kakšna je prva pomoč pri posebnih poklicnih skupinah?

Tveganja za nesreče se pri različnih poklicnih skupinah razlikujejo. V pisarni se lahko hitro zgodi, da se urežete s škarjami ali rezilom in potrebujete obliž. V industriji, kjer poteka delo s težkimi stroji, pa so poškodbe običajno veliko težje – kljub višjim varnostnim standardom vedno znova pride do zmečkanin, večjih ureznin ali razjed.

Za ustrezno oskrbo različnih poškodb so bili razviti posebni kovčki za prvo pomoč za strojništvo, kovinarsko industrijo, pisarne in delavnice. Tak kovček vsebuje osnovno opremo po DIN 13157, poleg tega pa še razširitve glede na posamezno poklicno skupino, na primer pripomoček za takojšnje izpiranje oči, dihalno masko, hladilno razpršilo ali vrečko za amputirane dele telesa. Po naročilu vam lahko ponudimo tudi kovček za prvo pomoč za druge poklicne skupine. Obrnite se na nas.

Kaj je treba upoštevati pri prenašanju poškodovanca?

Skladno s 3. odstavkom 24. člena BGV A1 je treba po nesreči v podjetju poškodovanca pravilno in previdno prenesti do mesta nadaljnje medicinske oskrbe. V ta namen so na voljo tako imenovani reševalni transportni pripomočki, na primer klasična nosila. Na delovnih mestih v večjih stavbah morajo biti nosila na voljo na več dobro dostopnih mestih.

Drugače je pri nekaterih poklicih, kjer delo poteka pri posebnih pogojih, npr. v rudarstvu ali pri reševanju na višini. Zaradi posebnih prostorskih pogojev tu običajnih nosil ni mogoče uporabiti. Priporočljiva so zajemalna ali koritasta nosila oziroma drugi transportni pripomočki.

Mora imeti vsako podjetje na razpolago sanitetni prostor?

Glede na velikost oziroma morebitna tveganja je treba skladno s 4. odstavkom 25. člena BGV A1 v podjetju urediti sanitetni prostor. Takšen prostor za prvo pomoč v prvi vrsti poveča učinkovitost prve pomoči, saj so ponesrečenci in reševalci zaščiteni pred motečimi vplivi. Skladno z nemško uredbo o delovnih mestih (ArbStättV), nemškim pravilnikom o delovnih mestih (ASR) in zahtevami nemškega zakona o zaščiti mater mora biti v sanitetnem prostoru vedno na voljo ustrezen ležalnik.

Oprema za prvo pomoč mora biti tudi ustrezno označena, da jo je v nujnih primerih možno hitro najti. Predpise o teh oznakah smo zbrali v nasvetih za zahtevane razdalje opozorilnih znakov.

Se pri prvi pomoči uporabljajo še kakšni drugi pripomočki?

Pri nekaterih nesrečah, na primer pri požarih ali kadar lug povzroči razjede, so potrebni dodatni reševalni pripomočki. To so na primer prhe za telo, plastenke za izpiranje oči, ponjave za evakuacijo ali rezila. V to kategorijo spadajo tudi gasilni aparati.

V naših nasvetih o plastenkah za izpiranje oči najdete več informacij o pravilni uporabi plastenk za izpiranje pri prvi pomoči.

Naše najbolj priljubljene kategorije iz teh nasvetov