Trajnostni razvoj- Logistika

Trenutno smo na pravi poti.

Naši projekti za kompenzacijo CO2.

UPS® carbon neutral + projekti za odstranjevanje metana in plinov z odlagališč odpadkov

Kolumbija, La Pradera: na odlagališču odpadkov se vsak dan zbere približno 2100 ton smeti. Ko organski material razpada, se sprostijo ogromne količine metana, toplogrednega plina, ki je 21-krat bolj škodljiv za okolje kot ogljikov dioksid (CO ). Ekološko upravljanje s plini preprečuje, da bi se metan še naprej sproščal v ozračje, in s tem pripomore k varstvu podnebja.

Kitajska, Dalian: tudi na tem odlagališču pretvorijo nastajajoči metan v čisto električno energijo, ki jo dovajajo v lokalno omrežje. To ima dve pozitivni posledici: projekt ne prinaša prednosti samo za okolje, ampak tudi izboljšuje kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Zaradi zatesnitve odlagališča okoliške občine niso več izpostavljene onesnaženemu zraku in nevarnostim eksplozij. Trajnostni razvoj ustvari dodatna delovna mesta v regiji. Zmanjša se tudi uporaba fosilnih goriv za pridobivanje električne energije. Ta projekt za pridobivanje elektrike iz deponijskih plinov je eden prvih na Kitajskem.

UPS® carbon neutral + različni projekti

Turčija, Ankara: nameščeni so plinski motorji, ki lahko proizvedejo električno moč 16,8 megavata. Tako v turško električno omrežje prispevajo približno 140.000 MWh energije letno.

ZDA, Kalifornija: projekt Garcia River Forest zaradi trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ščiti drevesa, rastline in živali ter izboljšuje kakovost vode. Verificiran projekt za kompenzacijo emisij CO ščiti tudi regionalna delovna mesta v gozdarstvu v osrčju regije Redwood v Kaliforniji. Zaradi ohranjanja gozdnatega območja in ponovne vzpostavitve naravnega ekosistema je emisije toplogrednih plinov mogoče zmanjšati za 77000 ton letno.

Tajska, Čonburi: na tem območju se v velikih količinah prideluje maniok za izdelavo tapioke za živilsko industrijo in proizvodnjo zobnih past. Pri sušenju gomoljev se porabi veliko vode, istočasno pa nastane velika količina odpadne vode z visoko vsebnostjo organskih snovi. Projekt izkorišča odpadno vodo za pridobivanje bioplina – iz industrijske odpadne vode se prestreže metan, ki se uporabi kot vir energije. S tem uporaba fosilnih goriv ni potrebna, pa tudi onesnaženje zraka zaradi razpadanja organskega materiala se je opazno zmanjšalo.