Družba

Angažiranost, odkritost, poštenost in pravičnost.

Preglednost pri poslovanju.

Kako pomembna nam je odgovornost? Kakšna angažiranost se pričakuje od našega podjetja? Kakšno je trajnostno delovanje, ki koristi družbi? In kje lahko najbolje pomagamo?

Eden od možnih odgovorov bi bil: naša odgovornost je, da delujemo v interesu bodočih generacij.

Kljub temu pa raje odgovorimo: Kdaj, če ne zdaj? Kje, če ne tukaj? Zakaj kdo drug, če lahko mi? Namesto, da govorimo raje storimo.
Izboljšajmo svoje prednosti – tako se, ne brez razloga, glasi načelo za razvoj našega podjetja. Zato svojim zaposlenim, ki so socialno ali dobrodelno dejavni, podarimo dodaten dan dopusta in jim marsikaj omogočimo. Tudi zato, ker njihova prizadevnost prinaša trajno dodano vrednost za obe strani. Kot podjetje s tem krepimo svojo družbeno okolico in istočasno oblikujemo okvirne pogoje za bolj zavestno, smiselno in ekonomsko delovanje na številnih ravneh podjetja. Zaposleni pa se s svojo angažiranostjo naučijo biti bolj pozorni in skrbni do okolice, v kateri se zadržujejo in se z drugimi lažje srečujejo brez predsodkov. Prav to pa krepi našo delovno kulturo.

Prepričani smo, da bomo tako korak za korakom skupaj pripomogli k ustvarjanju družbe, v kateri bo več spoštovanja, socialnih pravic in trajnostnega razvoja.