Aktualne informacije
o virusu SARS-CoV-2: pisarna

Nazaj v pisarno? Številni zaposleni občutijo nelagodje ob misli, da bodo dolge ure zaprti v majhnih prostorih skupaj s kolegi. Zato je nujno potrebno, da se delodajalci poučijo o priporočenih pogojih za delo v pisarni ter ustvarijo varne in higienske delovne razmere.

Kaj je priporočljivo za delo v pisarni?

Delodajalci morajo poskrbeti za potrebne ukrepe, s katerimi bodo zaščitili zdravje zaposlenih. Poleg tega je treba redno preverjati učinkovitost ukrepov in jih po potrebi prilagoditi spremenjenim razmeram.

Načeloma velja, da naj zaposleni, ki lahko delajo iz domače pisarne, ostanejo doma. Če to ni mogoče, upoštevajte naslednje nasvete za preprečevanje okužb v pisarni:

 • Obveščanje zaposlenih o nevarnosti okužbe in ustrezni osebni higieni (npr. redno umivanje rok)
 • Temeljito čiščenje in razkuževanje delovnega območja, vključno s kljukami na vratih in oknih
 • Na razpolago dajte varovalno opremo (npr. maske) in higienska sredstva (npr. milo in razkužilo)
 • Redno zračenje (štirikrat dnevno po pet do deset minut)
 • Delovni pripomočki morajo biti čisti in zaposleni si jih ne smejo deliti
 • Zagotovite najmanjši razmak 1,5 m med delovnimi mesti
 • Delovne skupine naj se ne srečujejo v živo, temveč s pomočjo orodij za sodelovanje
 • Malice naj ne potekajo v skupini, temveč posamezno
 • Čim manj obiskov strank v podjetju
 • Določite alternative za pozdravljanje brez telesnega stika (predvsem rokovanja)
 • Pri sumu na okužbo zaposlenega: obvestite zdravnika

Trije nasveti za uresničevanje ukrepov v pisarni

Zaposlenim sporočite pravila obnašanja

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna wt$

Upoštevanje razdalje, umivanje rok, nošenje zaščitne maske, kihanje v rokav in redno zračenje: na pravila opozarjajte s pomočjo informacijskih tabel.

Higiena v podjetju je nujna

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna wt$

Delovna mesta in pripomočke je treba vsak dan očistiti in razkužiti.

Razmak je dober, še boljše pa so predelne stene

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna wt$

Pisalne mize naj imajo razmak 1,5 m, za fizično ločitev delovnih območij pa poskrbite s predelnimi stenami.

Tako vam bo uspelo: večja varnost in higiena v pisarni

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna ler

Aluminijasta stena za zaščito pred virusi

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna ler

Maske za usta in nos, za enkratno uporabo

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna ler

Informacijski okvir z navodili za higieno

Aktualne informacije o virusu SARS-CoV-2: Pisarna ler

magnetoplan – Univerzalna tabla

Kontrolni seznam za pisarno

Priprava in obveščanje

 • Obveščanje zaposlenih: nevarnost okužbe v pisarni
 • Obveščanje o higienskih in zaščitnih ukrepih
 • Določite alternativo za pozdravljanje brez telesnega stika
 • Postavite informacijske table z najpomembnejšimi pravili za osebno higieno
 • Najmanjši razmak delovnih mest: 1,5 m
 • Postavite predelne stene
 • Razmake označite z lepilnim trakom ali zapornimi trakovi
 • Poskrbite za higienska sredstva (npr. maske in razkužila)

Higiena v podjetju

 • Večkrat dnevno: čiščenje in razkuževanje vseh površin, ki se jih dotikate, vključno s kljukami vrat in oken
 • Zračenje štirikrat dnevno po pet do deset minut
 • Večkrat dnevno očistite in razkužite delovne pripomočke

Smernice za delo

 • Delovnih pripomočkov ne delite s kolegi
 • Srečanja skupine organizirajte s pomočjo orodij za sodelovanje
 • Malicajte sami
 • Čim manj obiskov strank v podjetju
 • Ob sumu na okužbo: obrnite se na zdravnika